На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор је на седници одржаној 3.фебруара 2023. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је предлог Управи за традицију, стандард и ветеране за решавање стамбеног проблема следеће сдржине:

,,Од 2010 године корисницима војне пензије који су без стана дата je могућност да своје стамбено питање решавају и преко Фонда за СОВО (СВЛ. 32/2010 ), доделом бесповратног кредита у висини од 20.000 евра у динарској противвредности. По том основу до сада je своје стамбено питање решило око 2.500 војних пензионера. У последње време велики број војних пензионера изражава незадовољство на висину новчаних средстава и то са разлогом, имајући у виду да je цена квадрата у скоро свим градовима у Србији достигла цену пo квадратном метру више од 1.500 евра, a посебно у Београду где се за тај износ не може купити ни 20 метара стамбеног простора.

У згради Министарства одбране 23. јануара одржан је састанак представника Управе за традицију, стандард и ветеране са делегацијом УВПС у вези са досадашњом сарадњом и будућим заједничким активностима. Састанак је отворио пуковник Драган Милковић, начелник Управе, а у разговорима су још учествовали потпуковник Саша Ристић, начелник Групе за ветеране и референт Биљана Шљиванчанин.

Делегацију УВПС сачињавали су председник Љубомир Драгањац, председник Извршног одбора ГО Зоран Вучковић и главни и одговорни уредник ,,Војног ветерана" Звонимир Пешић.

У отвореном и срдачном разговору који је трајао око сат и по, размотрена су многа питања везана за активности Удружења и с тим у вези помоћ институција Министарства одбране и Војске Србије. Досадашња сарадња оцењена је као веома успешна, а током дијалога било је речи о томе шта треба све преузети како би сарадња у овој и идућим годинама била унапређена. Опширније о томе у идућем броју ,,Војног ветерана".

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Изврши одбор ГО Удружења војних пензионера Србије, је на седници одржаној 5. јануара 2023. године, размотрио захтеве достављене у децембру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. децембра  2022. године, размотрио захтеве достављене у новембру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање:

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Зрењанин СП: 34.000,00 – по члану  5.524,44 динара;

ОпОр Ниш ЈС: 34.000,00 – по члану 11.700,15 динара;

ОпОр Земун ВМ: 32.000,00 – по члану  15.254,33 динара;

ОпОр Нови Београд ВС: 32.000,00 – по члану 16.833,33 динара;

Потпредседник Владе и министар одбране господин Милош Вучевић упутио је председнику УВПС Љубомиру Драгањцу писмо захвалности следеће садржине:

,,Потпредседник Владе и министар одбране господин Милош Вучевић, најсрдачније Вам се захваљује на честитки коју сте му упутили поводом ступања на нову дужност.

Уверен сам да ћемо заједничким напорима и у наредном периоду међусобну сарадњу и односе подићи на виши ниво у корист свих грађана Републике Србије.

Желимо Вам добро здравље и успех на личном и професионалном плану“.

Из Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања (потписао помоћник министра Зоран Милошевић) стигао је акт насловљен на председника УВПС пензионисаног генерал-потпуковника Љубомира Драгањца који због значаја доносимо у целости:

,,Поводом Вашег дописа који сте упутили председнику Републике Србије, a достављене Влади Републике Србије и овом министарству на даљу надлежност, у којем предлажете смањење разлике у примањима професионалних припадника Војске Србије и пензионисаних официра и подофицира, из делокруга овог министарства, имајући у виду прописе о пензијском и инвалидском осигурању, указујемо на следеће:

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,Службни гласник PC’ бр. 101/10), у постојећи систем пензијског и инвалидског осигурања од 1. јануара 2012. године, укључени су војни осигураници и корисници, тако да од тог датума и ова категорија осигураника има иста права и обавезе као и остали осигураници у систему пензијског и инвалидског осигурања, уз одређене повољности у односу на остале осигуранике.

Напомињемо, да je њиховим укључивањем у ,цивилни систем’ пензијског и инвалидског осигурања успостављен јединствен систем пензијског и инвалидског осигурања у Србији и да своја права остварују у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Поред тога, што се тиче усклађивања пензије, указујемо да je одредбом члана 193. став 1. Закона о Војсци Србије (,Службени гласник PC’, број 116/07), који je ступио на снагу 1. јануара 2008. године, било прописано да се усклађивање износа пензија војних осигураника остварених до дана ступања на снагу тог закона, врши пo динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. Наведено je значило да се од 1. јануара 2008. године и на кориснике војних пензија примењују одредбе о редовном усклађивању пензије сагласно прописима о пензијском и инвалидском осигурању, односно корисницима војних пензија, као и осталим корисницима пензије, пензије се усклађују no истој динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 2. новембра 2022.године, размотрио захтеве достављене у октобру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

 

 

          Председник УВПС Љубомир Драгањац, поводом избора на функцију министра одбране, упутио је честитку Милошу Вучевићу, следеће садржине:

 Поводом избора на функцију министра одбране у Влади Републике Србије у име Удружења војних пензионера Србије које окупља близу 2О.000 чланова и у своје лично, упућујем Вам искрене честитке и најбоље жеље за успехе у обављању за народ и државу те значајне дужности.

Србији је изнад свега потребан мир, како би се обезбедили услови за свеопшти развој, што одвраћањем од нарушавања државног поретка може и мора да обезбеди само јак и стабилан систем одбране.

Убеђени смо да ћете Ви лично, као и до сада, давати значајан допринос напретку земље, одговорима на све изазове и претње, посебно јачању одбрамбених потенцијала државе. Надамо се да ће сарадња Удружења војних пензионера Србије и Министарства одбране бити настављена узлазном путањом, у складу са досадашњом праксом и свеукупним потребама и интересима.

 

 

Вакцинација против сезонског грипа за војне осигуранике, ове године, почела је на време, 17. 10. 2022. године, четворовалентном вакцином.

Вакцинација се спроводи у Центру војномедицинских установа Београд, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад за све војне осигуранике, а на ВМА за запослене у тој установи.

Већина наших чланова припада различитим групама: старији од 65 година, кардиолошки болесници, особе са шећерном болешћу, високим притиском, слабијим имунолошким статусом.

Епидемиолошка ситуације је и даље веома сложена и зато сматрамо да је у циљу заштите здравља, смањења ризика од компликација, па и оних најлошијих сценарија веома важно благовремено  вакцинисање.

До сада није било повратних информација да је било проблема (што је нажалост био случај прошле године), приликом вакцинације против сезонског грипа за војне осигуранике у местима где немамо војноздравствене установе, и надамо се да их неће ни бити.

Вакцинишите се на време!