1.Уредба о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника ("Сл. гласник" број 102/2011);

2.Уредба о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника ("Службени лист СРЈ", број 36/94)

3. ПРАВИЛНИК за социјалну и хуманитарну помоћ

4. Решење Уставног суда о одбацивању иницијативе


PDF УПРАВНИ СУД - ПРЕСУДА 2014-2-2


PDF Позитивна парнична пресуда Првог Основног Суда Београда
Word Пресуда Управног суда бр. 12 У. 14222/12 од 29.3.2013. године

Word Међупресуда Првог основног суда у Београду бр. 49. П бр. 1233/13 од 18.3.2013.


Најновије цене боравка у војним одмаралиштима.


ВУ ТАРАPDF Пресуда Основног суда у Нишу

Word Нацрт правилника о решавању стамбених потреба у МО и ВС 07-02-2013

Word Образложење предложених решења 07-02-2013

Word Захтев Републичком фонду за пензионо осигурање

Word Жалба на решење РФ ПИО

Word Тужба управни суд

Word Уставна жалба

Word Оријентационо упутство

Word Тужба ради накнаде штете Основном суду

Word Табела за обрачун дуга