Zdravstvo

*Списак ЦЗУ и  апотека са којима је склопљен уговор

 

 

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ВОЈНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Лекови
Због недостатка лекова у војним апотекама у последње време лекови се све чешће купују
у приватним апотекама, па треба знати следеће:

1.Биће рефундирани они лекови који се налазе у Регистру лекова Републике Србије,

2. Лек треба купити у року од месец дана од дана прописивања лека,

3. Добијени рачун за купљени лек застарева после три године,

4. Ако се неки лек употребљава дуго времена и неопходан је у терапији, иако није у Регистру лекова и на тзв. позитивној листи,  за такав лек треба обезбедити мишљење конзилијума.


Обавештење: књижице стижу поштом

Удружење војних пензионера Србије, 23. септембра 2012, упутило је обавештење  свим градским-општинским одборима о томе да је Фонд СОВО повукао неподељене здравствене књижице  из свих пунктова у којима је вршена њихова дистрибуција.  Све те неподељене здравствене књижице Фонд ће од сада  слати поштом на адресе војних осигураника са повратницом.

Војни осигураници којима је одштампан и здравствени картон (идентификациона картица) добиће и уплатницу са одштампаним подацима и остаје им само да уплате 600 динара по књижици. Они  који су променили улицу или место становања, требало би да,  што пре,  о томе обавесте Фонд СОВО (Крунска 13, 11000 Београд), истакнуто је у обавештењу УВПС.


Захтеве за остваривање права на посмртну помоћ и права на погребне трошкове у случају смрти члана породице корисника војне пензије, као војног осигураника, са становишта коришћења права на војно здравствено осигурање, почев од 01.01.2012. године, подносе се Фонду за СОВО у улици Крунска бр. 13. Београд.


 


ИЗРАДА НОВИХ ЗДРАВСТВЕНИХ КЊИЖИЦА

Током јула 2011. завршавају се припреме и почиње израда нових здравствених књижица за војне пензионере и кориснике војних пензија.

Нова здравствена књижица се састоји из комплета који чине: здравствена књижица, здравствена картица и тзв. ПИН.

Здравствена књижица је формата као стара лична карта и у себи садржи:

- на 2. страни су подаци о осигуранику;

- на 3. су подаци о носиоцу осигурања и адреса;

- 4. и 5. страна предвиђене су за евентуалне промене адресе имаоца здравствене књижице;

- 6.страна садржи податке о продужењу важности здравственог осигурања за лица која имају ограничено трајање осигурања;

- на 7. страни налази се и податак о крвној групи и РХ осигураника;

предвиђен је и простор за медицинска упозорења (преосетљивост на лекове, вакцине и серуми, важнија обољења и др.); на овој страни предвиђено је и уписивање броја картона а такође и изабрани доктор; и

- на 8. страни је уписано објашњење за имаоца здравствене књижице.

Здравствена картица је слична чековној картици Поштанске штедионице и служи власнику а и лекару, специјалисти, да из ма које здравствене установе, која има читач, на територији Србије а повезана је у систем здравствене базе података, може њој приступити и стећи увид у претходне медицинске третмане осигураника. На тај начин се одмах стиче увид у здравствени картон осигураника и брзо одређује исправан третман без било каквих експеримената и других бојазни од алергичности на одређене лекове и сл.

ПИН служи за активирање здравствене картице.

Нова здравствена књижица унапредиће систем здравственог осигурања тако што ће омогућити свим овлашћеним лицима, односно, стручном медицинском особљу да правовремено и у сваком тренутку, путем електронске обраде података и умрежених здравствених база података, има увид у кретање здравља осигураника и пружи му помоћ, без обзира у ком је стању и у ком месту се налази. На тај начин ће се избећи и из свакодневице избацити проблем неодговарајуће медицинске помоћи или давање неодговарајућих лекова јер пацијент нема здравствени картон са собом а није у стању пружити обавештење здравственом раднику о томе.

Да би се овај преобиман задатак што пре извршио Фонд СОВО је затражио помоћ од Удружења војних пензионера Србије. Нормално, пензионери су прискочили у помоћ и својски прионули на рад. Особље Фонда је било изненађено квалитетним радом наших колега пензионера. Напорним радом у две смене задатак је кренуо ка финишу и у току јула 2011. се очекују први комплети здравствених књижица за наше пензионере.

На овом задатку нарочито предњаче наше колеге: Драган Николић и Милан Ракић.

Слање здравствених књижица до крајњих корисника пензионера почеће током јесени 2011. (вероватно путем поште).

Усудио бих се предложити, да би здравствене књижице требало доставити крајњим корисницима путем општинских одбора УВПС.

На тај начин би се стекао увид о броју, адреси места становања и личном стању сваког пензионера на територији општинске организације.

Верујем да би се и многи КВП учланили у Удружење, а побољшало би се и информисање пензионера. Упознали би се са месним и општинским руководством.

Света Стошић

 Пише: мр сц.др Часлав Антић
Здравствено збрињавање КВП и њихових породица

ОД ВРХУНСКИХ УСЛУГА ДО “ШУШТАЊА” КЕСА

Скоро све општинске организације УВП у својим извештајима наводе да у ВМА има изражених појава протекције, а посебно увођења на прегледе преко реда; наводи се да „особље са ВМА без икаквог стида и снебивања доводи своје рођаке и пријатеље преко реда“. У последње време све се више уочава појава „шуштање“ кеса.


Овај осврт базира се на извештајима и мишљењу које смо добили из 32 општинске организације, а које су обавиле разговор са преко 250 КВП на ову тему, па сматрамо да су подаци валидни.
Познато је да је здравствено збрињавање корисника војне пензије (КВП) организовано двојако, и то: на оне који здравствене услуге користе у војним здравственим установама и на оне који ове услуге користе у цивилним здравственим установама.
Примарни ниво здравствене заштите у ВЗУ користе КВП из 23 општинске организације и скоро све оне дају позитивно мишљење на квалитет услуга. Није уочена појава протекционаштва, а пријеми на преглед преко реда су спорадични и без посебног утицаја на обављање прегледа других пацијената у заказано време. Однос особља према пацијентима је коректан, а ретке несугласице решавају се на обострано прихватљив начин.
Из места где ове услуге пружа ОПЗЗ дошле су примедбе да се због честе одсутности лекара дуго чека на преглед што код старијих ствара нервозу, незадовољство и непотребна "гунђања".
Ми, КВП, објашњавамо да су лекари ових одељења у обавези да прво испуне обавезе по плану команде (јутарњи рапорти и смотре, контрола кухиње и ресторана, итд) па се тек онда ангажују у ординацији.

У ВБ Ниш преко реда

У градовима где не постоје ВЗУ, КВП примарни ниво здравствене заштите остварују у ЦЗУ. Основни проблем је што особље задужено за рад са војним осигураницима није у довољној мери упознато са прописима који регулишу статус војних осигураника. Због тога многе услуге зависе од знања и воље правника установе у тумачењу уговора. Уговором се Завод обавезао да здравствене услуге на примарном нивоу пружа по прописима Фонда за СОВО којима се регулише обим, садржај и начин остваривања права из обавезног здравственог осигурања.
Негативно понашање особља забележено је у здравственом центру у Параћину где средње медицинско особље има крајње нељубазан и некоректан однос, коментаришући наша стечена права произвољно и на све могуће начине.
Секундарни ниво здравствене заштите сви КВП остварују у ВЗУ. За већину војних осигураника који живе у градовима где има ВЗУ нема проблема, осим за оне који се ослањају на ВБ у Нишу, који наводе да има случајева пријема на преглед преко реда. Лабораторијске услуге су неблаговремене, заказују се узастопно за више дана што је неповољно за оне који живе ван Ниша. Указано је и на некоректно понашање особља које ради у лабораторији.
Значајни су проблеми у местима где нема ВЗУ, јер ЦЗУ, иако су се уговором обавезале да војне осигуранике (за остваривање секундарног и терцијалног нивоа здравствене заштите) упућују у ВЗУ то нерадо чине. Не издају се упути на заказане специјалистичке прегледе, дијагностичке претраге и лечење. У неким местима не дају налог за наплату путних трошкова, итд. Партиципацију у већини случајева наплаћују по прописима РЗЗО, а не по Одлуци Владе РС о учешћу војних осигураника у трошковима здравствене заштите (Сл.Гл.РС. 63/06). За наплаћену партиципацију не дају потврду на прописаном обрасцу због чега се не могу рефундирати трошкови.
Болничко лечење реализује се у ВБ у Нишу, Новом Саду, Карабурми и у ВМА. Наводи се проблем да се од куће морају понети лекови за употребу у току хоспитализације.
Терцијарни ниво, највиши ниво здравствене заштите који пружа ВМА је омогућен свим КВП, али са значајним проблемима: дуго се чека за прегледе на многим кабинетима, за неке значајне дијагностичке претраге, за пријем на клинику за физикалну медицину, итд.

Протекција на ВМА

Скоро све општинске организације у својим извештајима наводе да у ВМА има изражених појава протекције, а посебно увођења на прегледе преко реда; наводи се да „особље са ВМА без икаквог стида и снебивања доводи своје рођаке и пријатеље преко реда“. У последње време све се више уочава појава „шуштање“ кеса. На неким кабинетима уводи се термин „наручени“ прегледи који се обављају пре заказаних прегледа. На урологији (4. спрат) нема катетера за прегледе па се, примера ради, пацијент заказан за април, непрегледан и без терапије заказује за јули. Уочено је да се простор испред ВМА, тј. испред улаза у ДПГ, зимус није чистио од снега и леда, а сада се о разваљене плоче људи саплићу...
Неке општинске организације наводе да се руководство ВМА само декларативно изјашњава да су војни осигураници у приоритету јер је то њихова установа, а да у пракси то није тако. Сматрају да цивилна лица у свему имају предност, посебно они који услуге плаћају у кешу, док су војни осигураници у другом плану, па се и по неколико пута враћају кући уз образложење да нема места иако су већ били планирани и имају заказани термин.

Бежање од зубара на Цераку

Стоматолошко збрињавање је оптерећено хроничним недостатком материјала за успешно функционисање ове службе, а што је посебно изражено у ВБ у Нишу.
Ове услуге у ИА Церак користи мањи број осигураника јер нису задовољни радом тамошњег стоматолога.
У местима где се ради по уговору са РЗЗО ове услуге се пружају по прописима РЗЗО и у целини се наплаћују што је у супротности са Законом о здравственом осигурању војних осигураника (чл. 217 т. 6 и 8) где се прописује да ове услуге спадају у област обавезног здравственог осигурања. Није регулисано, да ове услуге које нису баш јефтине Фонд СОВО рефундира.
Снабдевање лековима не решава се на најбољи начин. Тендери се споро прописују и пропадају, а лекова у војним апотекама нема. Складиште у Лисичијем потоку не реализује требовања из унутрашњости. Недостатак лабораторијског материјала и посуђа (урин, уринокултура) правда се тиме што су исцрпљене резерве у складишту, итд.
У многим местима склопљени су уговори са приватним апотекама и то је добро, али недовољно. Ту листу треба проширити и на она места која су удаљена од ВЗУ, као што су Бор, Прахово, Кладово одакле војни осигураник за лек мора да пређе пут од 50 до 150 км до Зајечара.
Служба хитне помоћи солидно је организована у Нишу где делимично врши и послове кућног лечења, као и у Новом Саду и Краљеву. Оцењено је да у Пожаревцу веома лоше функционише. На ову службу у Београду има појединачних примедби. Често се дуго чека на кола хитне помоћи, а да разлог тог чекања није увек виша сила. Део услуга код кућног лечења, превожења непокретних пацијената, пацијената који су на дијализи и сл. оцењено је као лоше, а разлог томе је лоша организација, самовоља возача, па чак и обављање приватних послова пре и у току превожења.
(Мр сц. Др. Часлав Антић, Из Реферата на скупу у Управи за војно здравство)ДОДАТНЕ НЕВОЉЕ
*Превожење непокретних болесника из унутрашњости на ВВЛК у Београду за остваривање права на новчану накнаду за туђу негу и помоћ;
*Осигураници који живе у градовима где нема ВЗУ имају проблема при остваривању права на бањско-климатско лечење. Добију предлог лекара специјалисте, али ЦЗУ не знају како даље да му формирају документацију и коме да је доставе;
*И даље се дуго чека (3 до 6 месеци) на исплату свих врста трошкова око лечења, посмртне помоћи итд.


Лечење војних пензионера и бораца НОР-а у војним здравственим установама

ДАТИ ПРЕДНОСТ ВОЈНИМ ОСИГУРАНИЦИМА

У Управи за војно здравство, 30. маја 2011. године, одржан је састанак представника војно-здравствених установа, војних пензионера и бораца НОР-а. Састанку су присуствовали: начелник Управе за војно здравство бригадни генерал доц. др Вељко Тодоровић, начелник Одељења за здравствену заштиту у Управи за војно здравство пук. др Јован Максић, начелник Сектора за лечење ВМА пук. др Стеван Сикимић, Управник ЦВМУ Београд пук. др
ZdravstvoДушко Ристивојевић, управник ВМЦ Славија пук. др Славољуб Сталетовић, управник ВМЦ Нови Београд пук. др Зоран Смиљанић, председник Републичког СУБНОР-а Андрија Мереник, председник СУБНОР-а за град Београд генерал мајор у пензији прим. др Бранислав Поповић, председник Комисије за здравство СУБНОР-а за град Београд пук. у пензији др ^аслав Антић, представница Фонда за социјално осигурање војних осигураника Qиљана Милићевић и саветник у Градском заводу за здравствену заштиту у Београду др Зоран Дурлевић.
На састанку је, у садржајној, конструктивној и аналитичкој дискусији, изнето садашње стање у лечењу војних пензионера и чланова њихових породица, као и бор
аца НОР-а. Истакнуто је да је стандард лечења наведених категорија војних осигураника, узимајући у обзир садашње стање са објективним и субјективним слабостима, у суштини добро, али да постоје и одређени проблеми.
Констатовано је да велики број бораца НОР-а има статус и војног пензионера, а да борци НОР-а који немају војно здравствено осигурање, у садашњим условима када је потписан Уговор са Републичким заводом за здравствено осигурање, могу без већих проблема да добију одговарајуће лекарске упутнице за лечење у установама војног здравства, укључујући и ВМА.

На састанку су једногласно од стране свих учесника истакнути главни проблеми у лечењу војних осигураника, а у исто време су дати и предлози за њихово решавање:

1. Мора се побољшати лечење војних осигураника у војним здравственим установама на примарном, секундарном и терцијарном нивоу (санитетска одељења, војне амбуланте, војномедицински центи, војна болница и ВМА). То ће се постићи на три начина:
*Бољом организацијом војне здравствене службе и њеном већом посвећеношћу војним осигураницима, а у склопу тога и војним пензионерима и члановима њихових породица.
*Поштовањем принципа добре организације рада у здравству. То се првенствено односи на давање одговарајућег, тј. већег значаја одабраном лекару, односно лекару у примарној здравственој заштити, који треба да у највећој мери реализује потребе војних осигураника. Остварење овог циља треба да омогуће управе војноздравствених установа, али и војни осигураници поштовањем ове препоруке.
*Бољом сарадњом са Републичким заводом за здравствено осигурање и цивилним здравственим установама у местима где не постоје војне здравствене установе и у којима се лече војни осигураници на нивоу примарне и делом секундарне здравствене заштите. У склопу обиласка наведених цивилних здравствених установа (домова здравља, болница и бањских лечилишта), Управа за војно здравство ће инсистирати на поштовању потписаних уговора и бољим условима лечења војних осигураника.
2. Предност у лечењу у војним здравственим установама дати војним осигураницима.
3. Скратити листе чекања на прегледе и болничко лечење на прихватљиве рокове, при томе поштујући првенствено медицинске индикације.
4. Побољшати службу кућног лечења и војне хитне помоћи.
5. Покренути иницијативу за измену прописа који регулишу права из осигурања за војне осигуранике у смислу проширења права.
6. Реализовати у планираном року издавање нових здравствених књижица и електронских здравствених картица и целокупног здравственог информационог система, што ће омогућити бољи увид и целокупни рад и повећати ефикасност рада војне здравствене службе.
7. Реализовати пројекат изградње опште војне болнице на Карабурми и геронтолошког центра на Карабурми. Тиме би се обезбедили бољи услови лечења војних осигураника на секундарном нивоу здравствене заштите и решили и неки социјални а не само здравствени проблеми популације војних пензионера и бораца НОР-а.
Закључено је да се о резултатима састанка и постигнутом договору на одговарајући начин обавесте војни пензионери (преко гласила војних пензионера, на састанцима општинских организација и кроз друге институције).
Договорено је да се следећи састанак у сличном саставу а о овој теми одржи око 15.септембра 2011. године, када би се извршила поновна анализа стања у лечењу војних пензионера и припадника НОР-а и сумирала реализација задатака који су дефинисани на овом састанку.
доц. др Вељко Тодоровић,
бригадни генерал


ЗАКЉУЧЦИ ГЛАВНОГ ОДБОРА УВПС О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Главни одбор УВПС на Седмој седници донео је закључке о здравственој заштити војних осигураника:
• Удружење ВПС веома цени достигнути ниво у организацији војне здравствене службе у целини, као и врхунска достигнућа на плану збрињавања и хоспиталног лечења на клиникама ВМА (има их 27) и одељењима Војне болнице у Нишу, где се постижу запажени резултати увођењем нових метода у дијагностичкој и терапеутској пракси.
• Војномедицинска академија, као установа од националног значаја и важан ослонац војске и народа, са врхунским стручњацима и солидном технолошком опремом, требало би да се реши неких субјективних пропуста који умањују углед овако високе установе, а који се углавном дешавају на нивоу Дијагностичко-поликлиничког центра, као:
-дуго чекање на специјалистичке прегледе на неким кабинетима, као и на дијагностичко-лабораторијске процедуре (од три до шест месеци, а некад и више од годину дана)
-интензивирати борбу против корупције и протекционаштва, а прегледе преко реда свести на најмању могућу меру.
• Да се прегледи у ВМА и Војној болници у Нишу за војне осигуранике из унутрашњости решавају у једном дану, и да се особље на неким одељењима у ВБ у Нишу примереније и са више уважавања односи према КВП.
• Да се побољшају услови рада стоматолошке службе и приступи реализацији плана у проширењу ОПЗЗ у Врању и Краљеву.
• Да се побољша организација у снабдевању лековима и осталом медицинском опремом и средствима.
• Да Управа за војно здравство организује обилазак критичних ЦЗУ са циљем сагледавања и разрешења проблема у сегменту примарне здравствене заштите коју пружају КВП.
• Проблеми у заштити старих КВП се повећавају. Све је више оних који из породичних, здравствених, социјалних или стамбених разлога не могу да живе у сопственом домаћинству. Њима је неопходна институционална заштита и то су разлози због којих Удружење ВПС инсистира на изградњи планираних геронтолошких центара (Београд, Свилајнац, Вршац), тим пре што су пројектом укључени и донатори из Европске Уније.
• Реализовати у планираном року издавање нових здравствених књижица и електронских здравствених картица.