Zdravstvo

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ УВПС
O ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О ОПОРАВКУ

Дана 29. децембра 2011. године на седници Скупштине Фонда за СОВО стављен је ван снаге Правилник о начину коришћења средстава Фонда за СОВО, која се издвајају за опоравак корисника војних пензија („Службени војни лист“ бр. 33/2007, 43/2008, 34/2009 и 13/2010. Престаје да важи од 1. јануара 2012. године.

Због стављања  ван снаге Правилника   обуставља се пријем  захтева првостепеној комисији за доделу једнократне новчане помоћи, јер та комисија више не постоји.

Удружење ће се у наредном периоду ангажовати да се овај проблем што пре превазиђе и донесе нови пропис којим ће се уредити ова проблематика,  о чему ћемо вас благовремено обавестити.