Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 173 gostiju na mreži
Проблеми са неурученим обавештењима о дугу РФ ПИО према војним пензионерима
понедељак, 30 новембар 2015 10:31
Велики број корисника војне пензије свакодневно се обраћа Удружењу војних пензионера Србије распитујући сe зашто нису добили обавештење о дугу на име мање исплаћених пензија од 1.1.2008. године до 31. октобра 2015. године. РФ ПИО се ових дана, путеем медија, жали да због неажурних адреса нису у могућности да уруче обавештења о укупном дугу и могућности да се проблем реши вансудским пооравнањем.

Удружење војних пензионера Србије позива кориснике војних пензија који нису примили обавештења да се јаве надлежној филијали Фонда ПИО ради преузимања обавештења и да том приликом дају податке о новој адреси. У филијалама се попуњава захтев за промену адресе, а они који су променили адресу треба са собом да понесу личну карту и фото-копију личне карте.

 
Одговор Управе за традицију, стандард и ветеране МО о стамбеном обезбеђењу
понедељак, 30 новембар 2015 10:03
После обраћања Удружења војних пензионера Србије министру одбране (поводом неравноправне поделе станова), из Управе за традицију, стандард и ветеране МО стигао је одговор следеће садржине:

,,У прилогу напред наведеног акта достављено је Управи за традицију, стандард и ветеране писмо председника Удружења војних пензионера Србије генерал-потпуковника у пензији Љубомира Драгањца, 01 број 335-1 од 28.10.2015. године. На основу навода изнетих у писму, ради што објективнијег сагледавања стања везаног за збрињавање стамбених интересената у МО и ВС из делокруга наше надлежности, обавештавамо вас следеће:

 
Једнострано а непотпуно информисање јавности
петак, 27 новембар 2015 09:29
,,Вечерње новости“ од 25. новембра на страни 18. објавиле су текст који у много чему објективно информише читаоце о ,,исплати разлике настале погрешним суклађивањем пензија од 1. 1. 2008. године“. Тај текст пружио је обиље чињеница везаних за усклађивање војних пензија од 1.1. 2008. године за 11,06 одсто, али и више погрешних података.
 
Обавештење за наследнике о поступку наплате дуга након усклађивања војних пензија
четвртак, 26 новембар 2015 09:51
Све што је у погледу наплате дугова и усклађивања војних пензија наведено у акту  01/ Број 346-1 од 23.11.2015. године за кориснике војне пензије важи и за наследнике у случају смрти корисника војне пензије, с тим да морају покренути оставински поступак о чему треба доставити доказ Фонду у случају поравнања, а ако је оставински поступак већ спроведен у Решењу о наслеђивању треба да стоји да се наслеђују и доспеле а неисплаћени износи по основу ванредног усклађивања пензија.
 
Информисање клијената адвоката Бранка Илића
уторак, 24 новембар 2015 10:54
Адвокат Бранко Илић из Београда који је у вези са остваривањем закинутог права на војне пензије од 1.1. 2008. године наставио да заступа клијенте покојног Милорада Вукосава информисаће своје клијенте 27.11.2015. године у 12,30 часова у Дому Војске Србије у Београду, Браће Југовића 19, учионица бр. 235.

 

 

 
Обавештење у вези са остваривањем права на усклађивање пензија
понедељак, 23 новембар 2015 12:19
Удружење војних пензионера Србије припремило је и упутило градским и општинским одборима УВПС информацију о поступку наплате дуга након усклађивања војних пензија на основу закључка Владе РС. У прилогу су дати и формализовани судски поднесци везани за то право.

У прилозима наведена документа објављујемо изворно:

 
Додела социјалне и хуманитарне помоћи у новембру 2015. године
понедељак, 23 новембар 2015 10:30
На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 16.новембра 2015.године размотрио захтеве достављене у октобру 2015. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи и то за
 
Нови неосновани напади на УВПС и ставови Удружења
петак, 20 новембар 2015 10:15

Након закључка Владе Републике Србије о усклађивању војних пензија и начину остваривања права војних пензионера по том основу, неке неформалне групе пензионера и удружења са малим бројем чланова и даље јавно и преко страница веб сајтова настоје да умање и обезвреде значај и резултате вишегодишњег доследног и упорног рада и ангажовања Удружења војних пензионера Србије да се овај проблем реши на законит начин.

 
Почела вакцинација против грипа
уторак, 17 новембар 2015 12:06

Овогодишње вакцинисање против грипа отпочело је на Војномедицинској академији. Заинтересовани могу да се јаве Институту за епидемиологију ВМА, на петом спрату, просторија број 11.

Вакцинација се саветује старијим особама, затим оболелим од шећерне болести, кардиваскуларним болесницима, оболелима од плућних болести, а и оболелима од других хроничних болести.

 
Закључак Владе Републике Србије о усклађивању војних пензија
среда, 11 новембар 2015 09:55

Удружење војних пензионера Србије примило је текст Закључка Владе републике Србије о усклађивању војних пензија. Тај документ доносимо у целости:

 

 

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади (,,Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 44/14), на предлог Министарства за рад, ,запошљавање, борачка и социјална питања.

Влада доноси

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

 

1. Влада је сагласна да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање изврши усклађивање пензије корисницима војних пензија остварених до 31. децембра 2007. године, и то тако што ће на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања 4,21 % утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину (,,Службени војни лист, број 13/08), применити проценат усклађивања од 6,57 %, чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензија на месец децембар 2007. године износи 11,06 %, што је увећање у складу са чланом 75. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,,Службени гласник РС,” број 85/05).

Исплата усклаћеног износа пензије из става 1. ове тачке вршиће се почев од исплате пензија за новембар 2015. године.

 

 
Саопштење УВПС у вези са ванредним усклађивањем војних пензија
уторак, 10 новембар 2015 14:10
У Закључку Владе Републике Србије за усклађивање пензија стоји да ће се извршити усклађивање пензија корисницима војних пензија остварених до 31. децембра 2007. године, и то тако  што ће на пензије увећане  од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања 4,21 одсто утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину (,,Службени војни лист, број 13/08), применити проценат усклађивања од 6,57 одсто, чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензија на месец децембар 2007. године износи 11,06 одсто, што је увећање у складу са чланом 75. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,,Службени гласник РС,” број 85/05).
 
Исправка текста објављеног у дневном листу ,,Политкка”
уторак, 10 новембар 2015 13:23
Дневни лист ,,Политика” у данашњем броју (10. новембар) доноси опширан текст о остваривању права војних пензионера на ванредно повећање пензија за 11,06 одсто од 1. јануара 2008. године.

Удружење војних пензионера саопштава да ће, сходно позитивним законским прописима, и они који нису тужили бити обештећени онако како прописи налажу.

 

 

 
Министри Вулин и Гашић о ванредном повећању војних пензија
понедељак, 09 новембар 2015 12:35

У Свечаној сали Дома Војске Србије у Београду данас је одржано информисање чланова Удружења војних пензионера Србије о одлуци Владе Србије да се од 1. новембра 2015. године ускладе војне пензије. Представницима војних пензионера из свих крајева Србије обратили су се министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, министар одбране Братислав Гашић, директор РФ ПИО Драгана Калиновић. Скупу су присуствовали и државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Нергован Станковић и председник Управног одбора Републичког фонда ПИО Бранислав Митровић.

 
Обраћање председника УВПС министру одбране поводом неравноправне поделе станова
петак, 30 октобар 2015 11:02
Поводом неравноправне поделе станова председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је представку министру одбране Братиславу Гашићу. Садржај тог акта објављујемо у целости:

,,Велики број војних пензионера, укупно 8884, без коначног је решења стамбеног питања а од тог броја око 3200 корисника војне пензије је без икаквог стана. Са просечним старосним добом изнад 65 година живота, они  на стан  чекају већ 20 и више година.Већина њих никада неће ни решити стамбено питање, јер су многи већ  окончали свој  животни век, нажалост у напуштеним касарнама, војним  хотелима и мемљивим собама напуштених војних објеката.

 
Решење Уставног суда Србије о одбацивању иницијативе за оцену уставности спорног закона о пензијама на нашем сајту
петак, 30 октобар 2015 10:50

С обзиром на велико интересовање корисника војне пензије, Удружење војних пензионера Србије на свом сајту у рубрици ,,Документи“ под редним бројем 4 у изворном облику објављује Решење Уставног суда Србије о одбацивању иницијативе о покретању поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређивању и начину исплате пензија.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 30