На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 31. маја  2024. године, размотрио захтеве достављене у мају 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Прокупље ЂД: 32.000  – по члану  26.509,48  динара;

ОпОр Прокупље МС: 40.000  – по члану  22.235,73  динара;

ОпОр Прокупље АА: 40.000  – по члану  22.258,69  динара;

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је честитку управнику ЦВМУ ,,Београд"  Жарку Мићовићу поводом Дана те установе. Честитку преносимо у целости:

 

,,Поводом предстојећег празника  у име Удружења војних пензионера Србије и у своје лично, честитамо припадницима ЦВМУ ,,Београд" и Вама лично 9. јун - Дан Центра војномедицинских установа ,,Београд".

 

Запажени резултати у раду који су запослени, са Вама на челу, својим знањем и професионализмом постигли, нама корисницима услуга пружају наду да ћемо и у будућности имати квалитетну и приступачну здравствену заштиту".

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи, Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор, на седници одржаној 30. априла  2024. године, размотрио је захтеве достављене у априлу 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Панчево ММ: 40.000,00 – по члану  25.453,42  динара;

ОпОр Зајечар МД: 50.000,00 – по члану  9.088,39  динара;

ОпОр Зајечар ТМ: 35.000,00 – по члану  24.296,66  динара;

ОпОр Земун  ГД: 40.000,00 – по члану  22.510,84  динара;

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 01. априла  2024. године, размотрио захтеве достављене у марту 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Краљево ПР: 45.000,00 – по члану  10.371,42  динара;

ОпОр Вождовац ВС: 40.000,00 – по члану  16.226,07  динара;

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. марта  2024. године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Смедерево ТЈ: 35.000,00 – по члану  17.556,50  динара;

ОпОр Земун ЂЗ: 42.000,00 – по члану  14.409,00  динара;

ОпОр Ужице МВ: 35.000,00 – по члану  21.433,00  динара;

ОпОр Суботица ВС: 45.000,00 – по члану  11.408,59  динара;

ОпОр Прокупље КР: 32.000,00 – по члану  23.182,42  динара;

ОпОр Прокупље МБ: 40.000,00 – по члану  21.419,97  динара;

ОпОр Ниш ПС: 42.000,00 – по члану  16.035,83  динара;

ВОЈНИ ПЕНЗИОНЕР СА СОЛИДНИМ ИСКУСТВОМ У ЕXЦЕЛ--у

 Основни унос посла:

       Обрада постојећих података

       Генерисање- унос нових података

       Дневно, недељно и месечно извештавање

           Редакцији ,,Војног ветерана“ обратио се Мирослав Силашки који поседује кућу са имањем у Крчедину. Он нуди кућу за становање војном пензионеру који би му помагао у одржавању породичног домаћинства. Силашки располаже обрадивим површинама од 3,5 хектара земље. Хектар и по је под дуњама и лавандом, а остала два за сада нису приведена култури.

          Обавеза војног пензионера који се прихвати уговорене обавезе је помоћ домаћину у бризи око дуња и лаванде, а касније и у обрађивању још два хектара, када буду засађени неком културом. На располагању би имао трактор и све остало од алата потребно за рад. Осим бесплатног становања, зависно од обима ангажовања, војни пензионер би на основу уговора могао да има и одређене принадлежности. Није искључено ни класично партнерство. Све је, дакле, ствар договора.

 

Председник УВПС Љубомир Драгањац, поводом истека предстојећег рока за пререгистрацију оружја, упутио је писмо министру унутрашњих послова Братиславу Гашићу. Писмо доносимо у целости:

Чланом 50. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС“, бр. 20/15, 10/2019, 2020, и 14/2022. године) прописана је обавеза физичких лица која су поседовала оружане листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који поседују одобрење за држање оружја, издата по закону који је важио до дана примене овога закона, дужни су да до 5. марта 2024. године поднесу захтев за издавање исправа за пререгистрацију оружја, заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са овим законом.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 2. фебруара  2024. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Суботица СР: 40.000,00 – по члану  16.167,63  динара;

ОпОр Раковица ЈТ: 34.000,00 – по члану  23.075,31  динара;

ОпОр Раковица КЗ: 34.000,00 – по члану  23.067,25  динара;

Законом о оружју и муницији „Службени лист РС“, број 20/20115, 10/2019; 20/2020 и 14/2022, прописано је да фзичка лица која поседују оружне листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који су поседовали одобрења за држањеоружја, издата по закону који је важио до дана почетка применеовогзакона, дужни су да до 5. марта 2024. године поднесу захтев за издавање исправе, заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са овим законом.

Физичка лица подносе лично захтев за издавање оружног листа, организационој јединици овог министарства према месту пребивалишта подносиоца захтева при чему је уз наведени захтев неопходно следеће:

  1. Важећа лична карта;
  2. Уверење о здравственој способности задржање и ношење оружја;

Пре подношења захтева за издавање уверења о здравственој способности задржање и ношење оружја, неопходно је код изабраног лекара узети Потврду о болестима (која се плаћа 3.240,00 динара) и са издатом потврдом иде се у надлежни цивили Дом здравља за издавање Уверења о здравственој способности, такса се плаћа око 2.500,00) динара;

  1. Доказ о оправданости разлога задржање одређене врсте оружја – издаје МУП.
  2. Уплатница генерисана на порталу е-Управе,

МУП по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

  • Уверење од надлежног Oсновног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколико то желе.