Organiyacija

 

  УДРУЖЕЊЕ
ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
УВПС

 
  Linija  
  СКУПШТИНА
УВПС
 
  Linija  
ПРЕДСЕДНИК УВПС
Љубомир Драгањац
ГЛАВНИ ОДБОР
УВПС
НАДЗОРНИ ОДБОР
УВПС
ПОДПРЕДСЕДНИК УВПС
Светомир Обренчевић
  Linija  
ИЗВРШНИ ОДБОР
УВПС
КОМИСИЈА 50 ОПШТИНСКО ГРАДСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
УВПС