На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 4. децембра  2023. године, размотрио захтеве достављене у новембру 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

ОпОр Крушевац МИ: 35.000,00 – по члану  17.074,76  динара;

ОпОр Ниш ЈЗ: 43.000,00 – по члану  8.433,25  динара;

ОпОр Зајечар ТЕ: 38.000,00 – по члану  16.936,81  динара;

ОпОр Нови Сад МЈ: 33.000,00 – по члану  16.468,06  динара;

ОпОр Крагујевац АР: 40.000,00 – по члану  18.827,50  динара;

ОпОр Вождовац ДВ: 40.000,00 – по члану  17.356,76  динара;

ОпОр Пожега ТЖ: 43.000,00 – по члану  6.413,14  динара;

ОпОр Крагујевац ЦМ : 35.000,00 – по члану  16.720,96  динара;

ОпОр Ћуприја МД: 35.000,00 – по члану  22.890,37.  динара;

ОпОр Панчево ЈЖ: 40.000,00 – по члану  13.005,57.  динара;

Б) Здравствено збрињавање

ОпОр Земун ШМ: 25.000

ОпОр Врање ЂС: 30.000

ОпОр Нови Сад ПС: 30.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 7. децембра  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. децембра  до 31. децембра 2023. године, биће решавани почетком јануара  2024. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор