На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 29. децембра  2023. године, размотрио захтеве достављене у децембру 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Сомбор РР: 38.000,00 – по члану  16.183,32  динара;

ОпОр Ужице ЈЗ: 40.000,00 – по члану  14.372,74  динара;

ОпОр Зајечар КК: 40.000,00 – по члану  6.877,17 динара;

ОпОр Нови Сад СГ: 35.000,00 – по члану  20.41,30  динара;

       Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 39.850 динара.

       Право да се јаве на оглас имају сви корисници пензија који, осим пензије која је до 39.850 динара, немају друга лична примања и који нису користили рехабилитацију почев од огласа за 2020. годину. Право да се јаве на оглас имају и корисници пензија који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2023. године 1€ = 117,1737 динара), под условом да збир тих пензија износи до 39.850 динара.

Министарство одбране, Управа за односе са јавношћу, Медија центар ,,Одбрана" упућују позивницу за свечано отварање изложбе ,,СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ПОСВЕЋЕНОСТИ" која се одоси на 70-годишњицу Галерије Дома војске Србије у Београду. Отварање је заказано за 20. децембар у 18,00 часова у Галерији Дома ВС, Браће Југовића 19.

Улаз је слободан.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 4. децембра  2023. године, размотрио захтеве достављене у новембру 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

ОпОр Крушевац МИ: 35.000,00 – по члану  17.074,76  динара;

ОпОр Ниш ЈЗ: 43.000,00 – по члану  8.433,25  динара;

ОпОр Зајечар ТЕ: 38.000,00 – по члану  16.936,81  динара;

 

На захтев УВПС , управник пук. др  сц. мед. Жарко Мићовић 28. новембра примио је делегацију УВПС у којој су били председник Извршног одбора Зоран Вучковић и др Славољуб Сталетовић  члан Из. Одбора.

 

Тема разговора је била проблематика у здравственом збрињавању војних осигураника, њихови узроци као и предлози за решавање, кадровска проблематика  у Војномедецинским установама, стање опреме и организација рада са посебним освртом на потребама војних осигураника старијих од 65 година.

 

Представници УВПС на почетку разговора одали су признање здравственим и нездравственим радницима на огромном доприносу у време пандемије COVID-a.

 

На питање да ли су тачне информације да ће амбуланта Церак делом бити уступљена цивилним војним осигураницима, управник ЦВМУ дао је одговор да су постојали неки прелиминарни разговори, али да није дошло до споразума, тако да амбуланта Церак остаје у раду као и до сада.

 

На питање за ВМЦ Карабурма у вези са радом као општа војна болница, а и наставком рада апотеке и плановима за Герентолошки центар,  управник ЦВМУ је одговорио да се ради на проширењу рада у смислу отварања опште болнице, да је рад апотеке неизвестан због недостатка кадрова фармацеута, и да нема нових информација о Герентолошком центру.

 

Што се ВМЦ  Нови Београд тиче, управник је истакао да већ дуже време недостају специјалисти за рад из области  хирургије, неурологије, психијатрије, офтолматологије итд. и да је расписан конкурс за пријем недостајућих специјалиста.

 

У најскорије време размотриће се могућност рада лабораторије у амбуланти Бежанијска Коса по узору на рад у амбуланти Церак.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор, на седници одржаној 6. новембра  2023. године, размотрио je захтеве достављене у октобру 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Краљево ТВ: 38.000,00 – по члану  18.667,74  динара;

ОпОр Панчево ГД: 38.000,00 – по члану  22.234,72  динара;

ОпОр Крушевац ОБ: 38.000,00 – по члану  23.645,65  динара;

ОпОр Кршевац КХ: 43.000,00 – по члану  15.240,79  динара;

 

Из Управе за војно здравство Министарства одбране добили смо акт следеће садржине:

,,У вези са вашим актом 01/број 201-1 од 27.09.2023. године у коме тражите информацију о почетку и начину вакцинације против сезонског грипа за војне осигуранике, достављамо вам следећу информацију:

Управа за војно здравство je још у јулу месецу покренула набавку и купила четворовалентну вакцину против сезонског грипа за вакцинацију војних осигураника и тренутно je у току њена дистрибуција.

Време потребно за стицање имунитета након вакцинације je око три недеље од пријема вакцине, тако да je најбоље вакцинисати се месец дана пре него што се уобичајено појави вирус грипа у циркулацији становништва. Како се вирус обично јавља у децембру месецу, са максималним испољавањем крајем јануара и фебруару месецу, препоручујемо да се вакцина прими почетком новембра месеца.

Имајући у виду све наведено, планирано време почетка вакцинације у војноздравственим установама биће од последње недеље октобра, о чему ћете благовремено бити обавештени".

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 4. октобра  2023. године, размотрио захтеве достављене у септембру 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Зрењанин СН: 38.000,00 – по члану  15.679,27  динара;

ОпОр Сремска Митровица ДД: 38.000,00 – по члану  14.214,33  динара;

ОпОр Панчево БЖ: 33.000,00 – по члану  21.704,16  динара;

ОпОр Прокупље ВС: 38.000,00 – по члану  18.731,00  динара;

ОпОр Врање ПБ: 43.000,00 – по члану  13.440,72  динара;

ОпОр Краљево РБ: 43.000,00 – по члану  9.921,97  динара;

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 4. септембра 2023. године, размотрио захтеве достављене у августу 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање и здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. и 2. Правилника,

 

ОпОр Кикинда КВ: 37.000

ОпОр Нови Сад ПИ: 25.000

ОпОр Земун  ЋС: 25.000

ОпОр Ниш ВЉ: 25.000

ОпОр Смедеревска Паланка ЈМ: 30.000

ОпОр Крагујевац ЖМ: 25.000

ОпОр Јагодина СД: 20.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 6. септембра  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. септембра до 30.септембра 2023. године, биће решавани почетком октобра 2023. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 31. јула 2023. године, размотрио захтеве достављене у јулу 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Зајечар ДМ: 37.000,00 – по члану  16.269,53  динара;

ОпОр Зајечар ЧД: 35.000,00 – по члану  17.950,41  динара;

ОпОр Прокупље ТВ: 39.000,00 – по члану  6.526,33  динара;

ОпОр Прокупље РР: 33.000,00 – по члану  17.709,12  динара;

ОпОр Земун ТМ: 35.000,00 – по члану  15.718,95  динара;