Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је данас електронским путем поруку министру одбране Александру Вулину следеће садржине:

И ове године, као и ранијих, војно здравство није благовремено реаговало када је реч о вакцинацији војних осигураника против грипа. Наиме, цивилно здравство је 1. октобра отпочело да вакцинише становништво. Ове године, због претње вируса ковид - 19, настоји се да се што пре обави вакцинација, како се грип не би удружио са вирусом.

Удружење војних пензионера Србије је неколико пута покушало да дође до информације када ће отпочети вакцинација у војноздравственим установама, али нисмо могли да остваримо телефонски контакт са надлежнима у Управи за војно здравство. До удружења није доспела ни информација када ће бити вакцинисани војни осигураници који су у примарној здравственој заштити ослоњени на цивилне здравствене установе.

Молимо Вас, господине министре, да интервенишете како би се што пре кренуло са вакцинацијом војних осигураника против грипа.

 

На сајту надлежне институције која се бави купопродајом станова за снаге безбедности под повољнијим условима налази се текст о томе како се исплаћују станови. Тај текст објављујемо у целости.

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.

Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. октобра 2020. године, размотрио захтеве достављене у периоду од 1. септембра до 30. септембра 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

Од сутрашњег дана (1.10.2020) почиње пријављивање интересената за куповину станова под повољнијим условима за припаднике снага безбедности. Сви они који имају потврде стамбенog органа који су поднЕли захтев до 9.6. 2020. године, могу се пријавити за даљи поступак купопродаје електронским путем на сајту www.ssb-srbija.rs. Према следећим роковима:

  • За Београд од 1.10.2020. у 12 часова до 3.10.2020. у 12 часова.
  • За Нови Сад од 6.10.2020. у 12 часова до 8.10.2020 у 12 часова.
  • За Врање од 12.10.2020. у 12 часова до 14.10.2020. у 12 часова.
  • За Крагујевац од 15.10.2020. часова до 17.10.2020. у 12 часова.
  • За Сремску Митровицу од 19.10.2020. у 12 часова до 21.10.2020. у 12 часова.
  • За Краљево 23.10.2020. у 12 часова до 25.10.2020. у 12 часова.

 Веома је важно пријавити се на време, како би били уврштени у списак оних којима се продаје стан.

 

Поводом смрти генерала армије Драгољуба Ојданића, председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је његовој породици телеграм следеће садржине:

Нумитна чињеница да генерал армије Драгољуб Ојданић одлази у вечност, дубоко је потресла оне који су га познавали и сарађивали са њим.

У име Удружења војних пензионера Србије и у своје лично, упућујем вам изразе најдубљег саучешћа.

Лик и дело генерала Ојданића биће путоказ младим старешинама како се воли и брани отаџбина.

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 4. септембра 2020. године, размотрио захтеве достављене у периоду од 1. августа до 31. августа 2020 године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Зајечар ПГ: 32.000,00 – по члану 13.683,14 динара;

ОпОр Крушевац МН:36.000,00 – по члану 9.346,65 динара;

ОпОр Краљево ММ:36.000,00 – по члану 9.468,61 динара;

Из Министарства одбране примили смо информацију за стамбене интересенте за куповину станова под повољнијим условима. С обзиром на важност података које садржи, информацију доносимо у целости.

У циљу информисања стамбених интересената у Министарству одбране и Војсци Србије обавештавамо да су дана 01.09.2020. године.на сајту www.ssb - srbiia, rs објављени Јавни позиви од стране СПВ друштава за куповину станова за припаднике снага безбедности у Београду, Новом Саду, Врању, Крагујевцу, Сремској Митровици и Краљеву. Ha наведеном сајту, избором града може се сазнати на који начин се може пријавити за куповину стана, информације о становима путем каталога и друге информације од значаја за куповину станова.

Напомињемо да лица која немају трајно решену стамбену потребу или имају неодговарајући. стан, a која су доставили изјаве за овај начин решавања стамбеног питања и добили потврде стамбеног органа да остварују право на куповину станова под повољнијим условима, у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник PC", број 41/18, 54/19 и 9/20) и Одлуком министра одбране о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („Службени војни лист", број 6/19), могу да започну процедуру купопродаје станова пријавом за даљи поступак купопродаје електронским путем на сајту ww\v.ssb-srbiia.rs и то:

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. августа 2020. године, размотрио захтеве достављене у периоду од 1. јула до 31. јула 2020 године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

Председник УВПС Љубомир Драгањац обратио се Управи за војно здравство дописом у којем наводи проблеме у војном здравству и предлаже како превазићи ситуацију. С обзиром на значај здравства, писмо објављујемо у целости.

 

Актуелна ситуација у војном здравству проузрокована вирусом корона која траје већ пет месеци, генерише све више проблема. Реч је о објективним, али верујемо и о субјективним разлозима који оптерећују континуирано пружање здравствених услуга. Они могу да се превазиђу само уз изузетну стручност, велике напоре и високу организованост система здравствене заштите у МО и ВС. Извештаји које добијамо из општинских и градских организација Удружења војних пензионера Србије указују на забрињавајуће стање у нашем војном здравству које је у неким сегментима алармантно.

 

  1. Корисници здравствених услуга нам се жале да су им ускраћена права на терцијалну здравствену заштиту. Наиме, заказане операције се на ВМА и даље одлажу на неодређено време, чиме се здравствено стање дела пацијената погоршава. Веома је тешко обезбедити дијагностичке процедуре којим би се утврдио стадијум појединих хроничних болести. Да би се проблеми донекле ублажили, предлажемо да се као мера донесе одлука да се војним осигураницима где нема војноздравствених установа, поред примарне здравствене заштите, обезбеди коришћење секундарног и терцијалног нивоа заштите из Плана мреже Републике Србије.

                                                            

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је начелнику Управе за војно здравство генерал-мајору др сци мед. Угљеши Јовичићу честитку следеће садржине:

,,Поводом Дана војне санитетске службе у име Удружења војних пензионера Србије и у своје лично, Вама и Вашим сарадницима упућујем срдачне честитке.

 Минулих месеци, а и у актуелно време војно здравство бије велику битку за здравље припадника система одбране, војних пензионера и њихове чланове породица. Услови у којима делује војни санитет представљају ситуацију какву до сада пракса није познавала. Војни санитет је примио на себе и лечење цивилних осигураника, што додатно отежава рад.

Војни лекари, медицинске сестре, медицинско и друго особље полажу изузетно тежак испит. После пандемије вируса covid 19 надамо се да ће војно здравство бити јаче и ефикасније."