На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. фебруара  2022.године, размотрио захтеве достављене у јануару 2022. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Смедерево РД: 36.000,00 – по члану 8.85,14 динара;

ОпОр Смедерево АГ: 31.000,00 – по члану 10.095,00 динара;

ОпОр Ниш СВ: 31.000,00 – по члану 13.546,22 динара;

ОпОр Нови Београд ДР: 36.000,00 – по члану 10.246,26 динара;

ОпОр Нови Београд ПМ: 36.000,00 – по члану 17.443,30 динара;

ОпОр Ужице МВ: 36.000,00 – по члану 6.081,36 динара;

ОпОр Суботица СР: 36.000,00 – по члану 11.888,01 динара;

ОпОр Лесковац ИД: 36.000,00 – по члану 6.868,82 динара;

ОпОр Лесковац РГ: 36.000,00 – по члану 6.858,90 динара;

ОпОр Краљево РЂ: 36.000,00 – по члану 17.135,68 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. и члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Нови Београд ГЛ: 20.000,00 –

ОпОр Панчево НД: 25.000,00 –

ОпОр Панчево МЖ: 15.000,00 –

ОпОр Смедерево ДУ: 20.000,00 –

ОпОр  Земун ВН: 20.000,00 –

ОпОр Чукарица ПМ: 10.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЈТ: 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд РБ: 15.000,00 –

ОпОр Земун НД: 15.000,00 –

ОпОр Нови Београд СТ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд БП: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ГГ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд СЉ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ММ: 25.000,00 –

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне  4. фебруара 2022. године.

Захтеви који буду достављени од 1. до 28. фебруара 2022. године биће решавани почетком марта 2022. године.                                                                                               

                                                                                                                        Извршни одбор