Из Управе за традицију, стандард и ветеране Удружење војних пензионера Србије примили смо одлуку о расподели станова у закуп на неодређено време. Од укупно 194 стана за поделу војним пензионерима припало је 48 станова, што чини око 25 одсто.

Станови се деле у гарнизону Ниш. Пензионисаном генералу припао је четворособни стан. За пензионисане официре опредељено је 19 станова (један једеноипособни, један двособни, десет двоипособних, три трособна, два троипособна и три четворособна. Пензионисани подофицири добили су укупно 18 станова (три једноипособна, један двособни, 10 двоипособних, три трособна и један троипособни. Категорији пензионисаних цивилних лица додељено је 9 станова (три једнособна, један једноипособни, један двособни, два двоипособна, један трособни и један троипособни).

Сходно одредби члана 17. став 7.  Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије (,,СВЛ број 51/2921), десет в 4,5-собних станова у закуп у Нишу, могу се дати лицима из члана 2. овог правилника које према листи реда првенства  улазе у расподелу четворособних станова, ако дају писану изјаву да прихватају коначно решавање стамбеног питања доделом структурно већег стана у складу са одредбама овог правилника.

У току је поступак утврђивања права стамбеним интересентима који су закључно са даном пресека стања, дали оверене изјаве о месту коначног решавања стамбеног питања и структури жељеног стана, провера валидности документације о утврђеном здравственом стању лица по којој су утврђени бодови, провера података о месту пребивалишта лица и чланова заједничког породичног домаћинства, као и провера стамбеног статуса лица која су имали станове у бившим републикама СФРЈ.

Стамбени орган ће од свих лица, која се налазе у ужем кругу стамбених интересената за доделу стана по овој одлуци, затражити да у циљу утврђивања права доставе одговарајуће доказе. Захтеви лица који тражене доказе не доставе у предвиђеном року неће се разматрати.

По окончању поступка провере, извршиће се подела станова, а информације о извршеним доделама станова у закуп на неодређено време, као и ажурирање ранг листе биће објављени на сајту Министарства одбране.