Поводом одлуке Управе за традицију, стандард и ветеране МО, министру одбране др Небојши Стефановићу обратио се председник УВПС Љубомир Драгањац писмом следеће садржине:

,,Одлуком Управе за традицију, стандард и ветеране о расподели станова на неодређено време од 4. јануара 2022 године, којом је предвиђено да се изврши расподела 193 стана, корисницима војних пензија опредељено је 48 станова или 25%.

Имајући у виду да тренутно на ранг листи Одељења за стамбене послове има преко 8.500 војних пензионера од којих је њих 4.300 без икаквог стана, а 4.200 без коначно решеног стамбеног питања, да у просеку на стан чекају више од 25 година, да им је просечна старосна доб изнад 75 година старости, да  у просеку сви имају више од 40 година радног стажа, да већ велики број више није међу живима, а да њихове породице већ 30 година живе по војним хотелима, напуштеним касарнама,  мемљивим подрумима и вешерницама, поставља се питање о праведности расподеле станова од којих  се олуком 75% даје активном саставу, а војним пензионерима 25%.

Oваквом одлуком многи који су у радном односу 10 до 15 година, добиће стан у односу на војне пензионере који у истој групацији  имају 40 и више година радног стажа и више од 50 бодова у истој групи.

Немају војни пензионери ништа против решавања стамбеног питања  активном саставу, али било би праведно да тај однос буде макар 60% према 40 %, у корист активног састава, чиме би се ублажило незадовољство војних пензионера.

Молимо Вас да испољите Ваш утицај и како би се ова неправедна одлука поништила и донела праведнија.