На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. јануара  2022.године, размотрио захтеве достављене у децембру 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Нови Сад  ДГ: 32.000,00 – по члану 10.874,29 динара;

ОпОр Стара Пазова СА: 32.000,00 – по члану 14.672,90 динара;

ОпОр Бачка Топола РБ: 30.000,00 – по члану  16.412,40 динара;

ОпОр Ужице ТМ: 30.000,00 – по члану 14.703,29 динара;

ОпОр Земун РМ: 34.000,00 – по члану 16.079,71 динара;

ОпОр Свилајнац РЖ: 32.000,00 – по члану 17.011,00 динара;

ОпОр Панчево МН: 34.000,00 – по члану 14.05755 динара;

ОпОр Крушевац ЈР: 30.000,00 – по члану 10.642,64 динара;

ОпОр Нови Сад  ЈД: 30.000,00 – по члану 13.666,21 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. и члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Лозница ЖТ: 15.000,00 –

ОпОр Шабац ГД: 15.000,00 –

ОпОр Лозница ФОЛ: 20.000,00 –

ОпОр Чачак ЈЂ: 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд МЂ: 15.000,00 –

ОпОр Палилула СЛ: 30.000,00 –

ОпОр Суботица СР: 25.000,00 –

ОпОр Суботица КГ: 25.000,00 –

ОпОр Суботица ШН: 25.000,00 –

ОпОр Чукарица СН: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЗВ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ШН: 25.000,00 –

ОпОр Ниш БД: 25.000,00 –

ОпОр Ниш ИС: 25.000,00 –

ОпОр Панчево ТГ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Сад ИО: 25.000,00 –

ОпОр Обреновац ПЈ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Сад КД: 25.000,00 –

ОпОр Чукарица ЧА: 25.000,00 –

ОпОр Зрењанин ДШ: 25.000,00 –

ОпОр Зрењанин ЗД: 25.000,00 –

ОпОр Нови Сад ДС: 25.000,00 –

ОпОр Нови Сад ШН: 25.000,00 –

ОпОр Панчево ММ: 15.000,00 –

ОпОр Панчево ВЛ: 10.000,00 –

ОпОр Зајечар МГ: 15.000,00 –

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 11. jануара 2022. године.

Захтеви који буду достављени од 1. јануара до 31. јануара 2022. године биће решавани почетком фебруара 2022. године.                                                                                               

                                                                                                                        Извршни одбор