Предсеник УВПС Љубомир Драгањац упутио је Синоду Српске православне цркве телеграм саучешћа следеће садржине:

Поводом упокојења Његове Светости патријарха српског господина Иринеја, у име Удружења војних пензионера Србије и у своје лично, упућујем вам најдубље саучешће.

Читав свој живот блаженопочивши патријарх посветио је своме народу и Цркви. Памтићемо га по бескомпромисној борби за опстанак српског народа, за очување Косова и Метохије у оквиру Србије и за јединство Српске православне цркве и православља. Одлази тихи човек јеванђеља. Недостајаће нам патријархова мудрост, далековидост и смерност.

Председник УВПС Љубомир Драгањац обратио се председнику Републике Србије Александру Вучићу актом следеће садржине:

 

Обраћамо Вам се на захтев и у име стамбено незбринутих војних пензионера, а поводом Јавног позива од стране СПВ друштва за куповину станoва за припаднике снага безбедности у Београду, Новом Саду, Врању, Крагујевцу, Сремској Митровици и Краљеву објављеног 01.09.2020. године на сајту www.ssb-Srbija.rs .

 

Војних пензионера без решеног стамбеног питања има око 8000, од чега је без икаквог стана њих 4200, а остали немају по квалитету, величини и структури припадајuћи стан. Просек чекања стана је око 20 година. Стамбено збрињавање припадника Војске Србије и Министарства одбране уређено је правично и транспарентно Правилником о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије, у складу са одредбама тог Правилника, сачињеном Ранг листом решавања молби за доделу стана односно други начин решавања стамбеног збрињавања. Правилником је прописана и одговарајућа правна заштита од евентуалних непрописаних одлука стамбеног органа.

Председник Републике Србије Александар Вучић je, поводом Дана примирја у Великом рату, доделио одликовања заслужним појединцима и институцијама који су се истакли током борбе на сузбијању заразне болести ковид-19, као и појединцима који су спашавајући туђе животе ризиковали своје. Председник Вучић тим поводом је поручио да су они својим радом, чашћу и одговорношћу заслужили да постану пример свима нама.

На листи добитника одликовања је 101 име, али су их епидемиолошке мере заштите спречиле да се тим поводом сви окупе на једном месту, већ ће им председник уручити ордење када епидемиолошка ситуација то дозволи.

Ево списка одликованих:

После више интервенција код надлежних институција у систему одбране, укључивши и обраћање доскорашњем министру одбране Александру Вулину, председник УВПС Љубомир Драгањац контактирао је Фонд за социјално осигурање војних осигураника у вези са набавком вакцине против грипа.

Према званичним подацима у току је процес закључивања уговора са изабраним добављачем о испоруци предвиђених количина вакцине против грипа. После закључивања уговора следи испорука и достављање вакцина у војноздравствене установе, након чега ће отпочети вакцинација. Предност ће имати особе старије од 65 година.

 

На захтев већег броја заинтересованих за решавање стамбеног питања прихватањем доделе неуређених станова објављујемо списак

са подацима о структури, величини, адреси и времену разгледања за све понуђене станове.

На сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) у рубрици  СТАНДАРД, па подрубрика стамбено збрињавање, кликом на

обавештења пронаћи ћете преглед неуређених станова (у табели).

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. новембра 2020.године, размотрио захтеве достављене у октобру 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетој Одлуци о расподели расположивих неуређених станова

у закуп на неодређено време

 

На основу члана 24., а у вези са чланом 17. став 4. Закона о Влади РС („Службени гласник РС“, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 I 30/18- др. закон) и члана 22. став 6., а у вези члана 14. став. 5. Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 32/2'19 и 32/2020), министар одбране је донео Одлуку о расподели расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време (у даљем тексту: Одлука).

 

Расподела станова из Одлуке ће се извршити у поступку јавног оглашавања, а према тексту Јавног огласа који је у прилогу Одлуке.

 

Одлука је достављена организационим јединицама МО и ВС и ветеранским и традиционалним удружењима и објављена на сајту Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе. Јавни оглас, без Прегледа неуређених станова са распоредом термина показивања заинтересованим лицима (Прилог број 1) ће бити објављен на сајту Министарства одбране, у магазину „Одбрана“ најкасније до 01.11.2020. године.

Ових дана поново се подигла бура око могућности да се оствари право на повећање војних пензија за 4,21 одсто. Близу 200 корисника војне пензије поднело је тужбу, захтевајући да се исплати тај закинути део пензије, а позивајући се на дискриминацију у односу на цивилне пензионере. Наводимо неке од чињеница које могу да допринесу остваривању тог права.

 

Затечени корисници војних пензија у 2007.години стекли су право на друго редовно усклађивање, по члану 261.Закона о Војсци Југославије од 4,21%, са 1. септембром 2007. године, када је донета Одлука министра одбране инт. бр.3614-6 од 31. августа 2007.године, о повећању новчане вредности бода за плате професионаолних војних лица, на 9,40 динара, сходно Уредби о платама.

 

Ступањем на снагу Закона о Војсци Србије 1. јануара 2008.године, одредбом члана 190. прописано је: Војни осигураници који су до дана ступања на снагу овог Закона остварили права из ПИО, настављају да користе та права по Закону по којем су их остварили !

 

То право којим је остварено друго редовно законско усклађивање у 2007. години требало је да буде реализовано почев од  1. јануара 2008.године.

 

Одлуком Уставног суда Р.Србије Уж.8405/2013 од 4. децембра 2013. године (Никола Кнежевић из Београда против Управног суда) јасно је прецизирано:...да су војне пензије у 2008. години морале бити усклађене на исти начин, под истим условима и у истој висини, као и пензије корисника у осигурању запослених...). Према Закону о Уставном суду, све одлуке Уставног суда су извршне и обавезујуће.

 

То право је војним пензионерима ускраћено Закључком Владе Р.Србије 05.бр.181-11689/2015 од 30.октобра 2015.године, који је од стране Уставног суда Р. Србије ИУо бр. 317/15 од 1. децембра 2016.године оцењен да нема карактер општег правног акта (већ је акт техничког спроводљивог карактера).

Војни осигураници у месту где нема војноздравствене установе (амбуланта или ВМЦ) могу да користе комплетну примарну цивилну заштиту, а самим тим и вакцинацију против грипа.

Из добро обавештених извора сазнали смо да је у току набавка вакцина против грипа. Предност приликом вакцинације имаће осигураници старији од 65 година.

Очекује се да вакцинација отпочне за двадесетак дана.