Ранији број телефона у Управи за традицију, стандард и ветеране на који су се јављали стамбени интересенти (011/3201-073), како би се обавестили у о стамбеној ситуацији замењен је бројем 011/3201-222.