На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор, је на седници одржаној 1. априлаа  2022. године, размотрио захтеве услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Земун ЂЗ: 32.000,00 – по члану  11.792,35 динара;

ОпОр Пирот ИД: 32.000,00 – по члану  8.928,72 динара;

ОпОр Земун РВ: 28.000,00 – по члану  13.679,96 динара;

ОпОр Крагујевац МБ: 32.000,00 – по члану  15.572,72 динара;

ОпОр Крагујевац ВЗ: 32.000,00 – по члану  15.393,12 динара;

ОпОр Ћуприја ВД: 32.000,00 – по члану  16.088,79 динара;

ОпОр Панчево ЈН: 32.000,00 – по члану  11.294,87 динара;

ОпОр Ниш РД: 32.000,00 – по члану  17.882,07 динара;

ОпОр Ваљево ГД: 28.000,00 – по члану  10.616,81 динара;

ОпОр Прокупље МИ: 32.000,00 – по члану  8.319,00 динара;

ОпОр Крагујевац МВ: 32.000,00 – по члану  16.532,53 динара;

ОпОр Ужице ММ: 28.000,00 – по члану  16.758,66 динара;

ОпОр Земун ЈМ: 32.000,00 – по члану  17.851 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. и члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Земун ДС: 25.000

ОпОр Нови Сад СМ: 20.000

ОпОр Ниш МО: 20.000

ОпОр Вршац ПМ: 20.000

ОпОр Нови Сад ПД: 20.000

ОпОр Краљево ОМ: 20.000

ОпОр Крагујевац АВ: 30.000

ОпОр Нови Београд ЈД: 25.000

ОпОр Нови Београд РВ: 25.000

ОпОр Ниш ВАИ: 25.000

ОпОр Нови Сад БС: 25.000

ОпОр Нови Београд БЈ: 25.000

ОпОр Крагујевац КС: 20.000

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 8. априла 2022. године. Захтеви који буду достављени од 1. до 30. априла 2022. године биће решавани почетком маја 2022. године.                                        Извршни одбор