На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. марта 2022. године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2022. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Зајечар МД: 45.000,00 – по члану  5.093,00 динара;

ОпОр Ћуприја ГЗ: 32.000,00 – по члану  16.359,93 динара;

ОпОр Земун ГД: 36.000,00 – по члану  11.628,46 динара;

ОпОр Краљево ПР: 45.000,00 – по члану  7.008,29 динара;

ОпОр Чачак ПВ: 32.000,00 – по члану  11.544,15 динара;

ОпОр Смедеревска Паланка ПЗ: 32.000,00 – по члану  16.5,27 динара;

ОпОр Нови Сад РЖ: 28.000,00 – по члану  5.093,00 динара;

ОпОр Панчево СД: 32.000,00 – по члану  10.483,48 динара;

ОпОр Земун МЗ: 32.000,00 – по члану  6.67042 динара;

ОпОр Обреновац ММ: 32.000,00 – по члану  9.350,10 динара;

ОпОр Нови Сад ВЗ: 32.000,00 – по члану  13.715,19 динара;

ОпОр Вождовац МТ: 32.000,00 – по члану  16.956,56 динара;

ОпОр Вождовац ВС: 32.000,00 – по члану  13.675,65 динара;

ОпОр Суботица ВС: 32.000,00 – по члану  8.85,09 динара;

ОпОр Пирот ТЉ: 32.000,00 – по члану  15.697,49 динара;

ОпОр Палилула РР: 32.000,00 – по члану  9.069,24 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. и члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Смедеревска Паланка ЈМ: 15.000,00 –

ОпОр Краљево ИД: 20.000,00 –

ОпОр Ћуприја НС: 30.000,00 –

ОпОр Ниш МС: 15.000,00 –

ОпОр Сремска Митровица ДЉ: 25.000,00 –

ОпОр Суботица ЖГ: 25.000,00 –

ОпОр Палилула УЗ: 25.000,00 –

ОпОр Земун ЂМ: 25.000,00 –

ОпОр Ниш МБ: 25.000,00 –

ОпОр Ћуприја СХ: 15.000,00 –

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 7. марта 2022. године. Захтеви који буду достављени од 1. марта до 31. марта 2022. године биће решавани почетком априла 2022. године.

                                                                                                            Извршни одбор