Осма седница Главног одбора Скупштине УВПС заказана за 17. 3. 2020, због

предузетих мера у вези са корона вирусом, одлаже се до даљег.

УВПС

Министарство одбране објавило је на свом сајту јавни оглас за куповину станова под повољнијим условима, који објављујемо у целости.

 

,На основу члана 12. Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ" бр. 6/19), Министарство одбране дана 10.03.2020. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

 

1)   Позивају се сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у
Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање
војних осигураника Сектора за буџет и финансије и војним установама које обављају
производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, да поднесу
изјаве за куповину стана под повољнијим условима у БЕОГРАДУ.

Од Министарства одбране добили смо акт следеће садржине:

,,У циљу информисања стамбених интересената у Министарству одбране и Војсци Србије обавештавамо да сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије и војним установама које обављају производну и услужну делатност no принципу стицања и расподеле добити, a желе куповину станова под повољнијим условима из Пројекта државне станоградње у Врању, Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Новом Саду и Сремској Митровици и даље могу подносити пријаве no већ расписаним јавним позивима за учешће у поступку остваривања права на куповину станова у наведеним градовима.

Лица која су већ поднела изјаве за куповину станова у наведеним градовима и добила потврде Управе за традицију, стандард и ветеране немају обавезу да подносе нове изјаве.

Остао je непродат одређен број станова и то: у Врању - 43 стана, Крагујевцу - 115 станова, Краљеву - 117 станова и у Сремској Митровици - 137 станова. У Нишу и Новом Саду су продати сви станови, али се планира у наредном периоду изградња нових станова у тим градовима у 1б фази.

Пријаве се могу подносити најкасније до дана објављивања јавних позива за продају станова који ће бити расписани од стране СПВ друштва и биће објављени на интранет страници Управе за традицију, тандард и ветеране СЉР, на адреси http://www.utsv.sljr.mo и на Интернет страници Министарства одбране, на адреси http://www.mod.gov.rs."

 Скупштина Републике Србије 4. марта усвојила је Закон о измени Закона о оружју и муницији.

 Изменом је регулисано да се примена Закона о оружју и муницији (пререгистрација оружја у личној својини грађана) уместо од 5. марта 2020. године одлаже до 5. марта 2022. године.

На сајту Скупштине Републике Србије објављен је предлог Закона о изменама Закона о оружју и муницији у којем се предлаже да се крајњи рок за пререгистрацију оружја, уместо 5. марта 2020. године помери за 5. март 2022. године.

Као разлог за доношење закона наведено је да велики број лица које поседују оружје није успела да изврши пререгистрацију.

Седница на којој ће се о томе расправљати, биће одржана током идуће седмице.

 

Председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац упутио је писмо председници Владе Републике Србије Ани Брнабић и министрима одбране и унутрашњих послова Александру Вулину и Небојши Стефановићу које у наставку доносимо у целости.

Предлажемо да се Закон о оружју и муницији („Службени гласник РС“, бр. 20/2015 и 10/2019 ) допуни тако што ће се новим ставом члана 50. Закона прописати да су професионална војна лица ослобођена обавезе прописане ставом 1. члана 50. тог Закона за оружје које су током службе или приликом пензионисања добили од Војске као награду односно поклон за заслуге у војној служби. Алтернативно, предлажемо да се пререгистрација тог оружја омогући без доказивања испуњeности услова прописаних одредбама чл. 11. и 17. Закона, уз, евентуално, плаћање трошкова израде новог оружаног листа.

 

Прихватање предложене допуне Закона било би правично и сврсисходно према наведеној популацији, а никако не би нарушило односно умањило постизање сврхе и циљева предметног закона, из следећих разлога:

Последњих дана Удружењу војних пензионера Србије обратило се више чланова који су навели да им у поступку пререгистрације оружја у МУП-у захтевају да приложе потврду да су завршили обуку у руковању оружјем.

С обзиром на чињеницу да већи број војних пензионера у довољној мери не познаје актуелни Закон о оружју и муницији, наводимо да је чланом 13. у ставу 4. регулисано да су професионална војна лица ослобођена обуке.

У том члану дословце стоји: ,,Обуке за руковање ватреним оружјем ослобођени су запослени припадници државних органа који по службеној дужности носе или су раније носили оружје, професионална и пензионисана војна лица, резервне војне старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са ватреним оружјем".

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 7. фебруара 2020. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

Из реномиране фирме Г4С стигла нам је понуда за запослење војних пензионера следеће садржине:

 

               ,,Ми смо Г4S Sеcуrе Sоlutions d.о.о.

                Седиште наше Групе је у Лондону, а послујемо у преко 90 земаља широм света.

Г4С тим цини 570.000 цланова, а у Србији бројимо око 3.700 запослених.

Ако се распитате о нама, čуćете да смо највећа, а наши клијенти ће вам рећи да смо најбоља светска компанија за пружање услуга обезбеђења. Ако постанете део нашег тима, уверићете се у то и сами.

                А које вредности живимо?

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 13. јануара 2020. године, размотрио захтеве достављене у децембру2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи: