На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. децембра  2021.године, размотрио захтеве достављене у новембру 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Ниш ЈЗ: 34.000,00 – по члану 6.856,16 динара;

ОпОр Чукарица ДН: 34.000,00 – по члану 14.246,53 динара;

ОпОр : Земун ТМ: 34.000,00 – по члану 12.169,42 динара;

ОпОр : Раковица КЗ: 32.000,00 – по члану 11.836,50 динара;

ОпОр : Крагујевац ТС: 32.000,00 – по члану 15.841,70 динара;

ОпОр : Зајечар ТЕ: 34.000,00 – по члану 14.142,62 динара;

ОпОр : Крагујевац ЧП: 32.000,00 – по члану 17.021,72 динара;

ОпОр : Зрењанин СП: 34.000,00 – по члану 5.236,44 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. и члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Ниш АН: 20.000,00 –

ОпОр Нови Сад ТР: 20.000,00 –

ОпОр Нови Сад ПР: 10.000,00 –

ОпОр Смедерево МА: 20.000,00 –

ОпОр Сремска Митровица ЈЂ: 10.000,00 –

ОпОр Земун КП: 10.000,00 –

ОпОр Краљево ЋА: 25.000,00 –

ОпОр Ниш ПН: 25.000,00 –

ОпОр Ваљево МА: 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд НС: 25.000,00 –

ОпОр Зрењанин НВ: 25.000,00 –

ОпОр Зрењанин ИЉ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЖГ: 10.000,00 –

ОпОр Нови Сад ШМ: 25.000,00 –

ОпОр Ниш ОЗ: 25.000,00 –

ОпОр Ниш СН: 25.000,00 –

ОпОр Шабац ЂБ: 25.000,00 –

ОпОр Бачка Топола: 10.000,00 –

ОпОр Шабац БМ: 15.000,00 –

 

Новчана средства ће се се уплатити на текуће рачуне до 6. децембра 2021. године.

Захтеви који буду достављени од 1. децембра до 31. децембра 2021. године биће решавани почетком јануара 2022. године.                                                                                               

                                                                                                                        Извршни одбор