На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор је на седници одржаној 7.октобра 2021.године, размотрио захтеве достављене у септембру 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео ј еодлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Параћин СМ: 32.000,00 – по члану 16.743,20динара;

ОпОр  Вождовац ТР: 32.000,00 – по члану  16.743,20 динара;

ОпОр Нови Београд ЧБ: 30.000,00 – по члану  17.140,00динара;

ОпОр Панчево ХБ: 32.000,00 – по члану  17.201,00 динара;

ОпОр Земун СБ: 30.000,00 – по члану  1.930,17 динара

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. и на основу члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Прокупље  ММ:10.000,00 –

ОпОр  Нови Београд  ММ: 15.000,00 –

ОпОр Зајечар  МЗ:10.000,00 –

ОпОр Крагујевац  ЦМ:20.000,00 –

ОпОр  Обреновац ДЛ:15.000,00 –

ОпОр Краљево  НБ: 10.000,00 –

ОпОр Нови Београд  СА: 10.000,00 –

ОпОр Земун МВ: 25.000,00 –

ОпОр Земун СЉ: 25.000,00 –

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне  11. октбра 2021. године.

Захтеви који буду достављени од1.октобрадо 31. октобра 2021. године биће решавани почетком новембра 2021. године.                                                                                              

                                                                                                                        Извршни одбор