Из Министарства одбране стигао је одговор председнику Удружењу војних пензионера Србије Љубомиру Драгањцу који се односи на вакцинацију војних осигураника у местима где нема војноздравствених установа. С обзиром на значај вакцинације у околности када је дошло до експлозије заразе корона вируса овај акт који је потписала помоћница министра одбране Катарина Павичић доносимо у целости.

,,Поводом Вашег писма од 2. 12. 2021. године којима сте се у име УВПС – Извршни одбор др Небојши Стефановићу у вези са решавањем проблема по питању вакцинације против сезонског грипа војних осигураника у местима где нема војноздравствених установа, обавештавамо Вас о следећем:

Сектор за буџет и финансије је, у сарадњи са Фондом за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту Фонд за СОВО) и Управом за војно здравство размотрио предметно питање.

У циљу превазилажења тренутног проблема на који сте указали, Управа за војно здравство и Фонд за СОВО предложили су да се војни осигураници у местима у којима нема војноздравствених установа, од стране свог изабраног лекара, упуте у најближу војноздравствену установу ради вакцинације против сезонског грипа, а у случају да не постоји могућност за вакцинацију војног осигураника у најближој војноздравственој установи да се војни осигураници упуте да набаве вакцину из сопствених средстава, а да се трошкови набавке исте рефундирају преко Фонда за СОВО.

Молимо Вас да преко УВПС упознате војне осигуранике са наведеним предлогом и могућношћу вакцинисања вакцином против сезонског грипа.“