На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 31. маја  2024. године, размотрио захтеве достављене у мају 2024. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Прокупље ЂД: 32.000  – по члану  26.509,48  динара;

ОпОр Прокупље МС: 40.000  – по члану  22.235,73  динара;

ОпОр Прокупље АА: 40.000  – по члану  22.258,69  динара;

ОпОр Чачак СЈ: 32.000 – по члану  14.132,98  динара;

ОпОр Панчево ЈН: 40.000 – по члану  22.286,73  динара.

Б) Здравствено збрињавање

ОпОр Земун МС: 25.000

ОпОр Крагујевац РЖ: 25.000

ОпОр Земун КП: 20.000

ОпОр Крагујевац БД: 35.000

ОпОр Шабац ЋД: 30.000

ОпОр Панчево ЛВ: 20.000

ОпОр Параћин МД: 30.000

ОпОр Смедерево БС: 20.000

ОпОр Крагујавац ВЗ: 35.000

ОпОр Земун МБ: 25.000

ОпОр Земун СБ: 20.000

ОпОр Ужице МВ: 35.000

ОпОр Звездара БС: 25.000

ОпОр Крагујевац ЗП: 20.000

 

 

Новчана средства су  уплаћена на текуће рачуне 5. јуна 2024. године. Захтеви који буду достављени од 1. јуна  до 30. јуна 2024. године, биће решавани почетком јула 2024. године.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Извршни одбор