На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 4. октобра  2023. године, размотрио захтеве достављене у септембру 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

ОпОр Зрењанин СН: 38.000,00 – по члану  15.679,27  динара;

ОпОр Сремска Митровица ДД: 38.000,00 – по члану  14.214,33  динара;

ОпОр Панчево БЖ: 33.000,00 – по члану  21.704,16  динара;

ОпОр Прокупље ВС: 38.000,00 – по члану  18.731,00  динара;

ОпОр Врање ПБ: 43.000,00 – по члану  13.440,72  динара;

ОпОр Краљево РБ: 43.000,00 – по члану  9.921,97  динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Крагујевац МБ: 15.000

ОпОр Суботица СЈ: 30.000

ОпОр Нови Сад ПМ: 35.000

ОпОр Сремска Митровица ЛЖ: 20.000

 

Новчана средства уплаћена су на текуће рачуне 6. октобра  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. октобра до 31. октобра 2023. године, биће решавани почетком новембра 2023. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор