На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 29. децембра  2023. године, размотрио захтеве достављене у децембру 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Сомбор РР: 38.000,00 – по члану  16.183,32  динара;

ОпОр Ужице ЈЗ: 40.000,00 – по члану  14.372,74  динара;

ОпОр Зајечар КК: 40.000,00 – по члану  6.877,17 динара;

ОпОр Нови Сад СГ: 35.000,00 – по члану  20.41,30  динара;

Б) Здравствено збрињавање

ОпОр Зајечар МГ: 25.000,00 –

ОпОр Крагујевац КЉ: 30.000,00 –

ОпОр Панчево ДВ: 25.000,00 –

ОпОр Панчево АС: 20.000,00 –

ОпОр Панчево ХС: 15.000,00 –

ОпОр Лозница МБ: 25.000,00 –

ОпОр Земун БД: 25.000,00 –

ОпОр Прокупље МР: 20.000,00 –

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 29. децембра  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. јануара  до 31. јануара 2024. године, биће решавани почетком фебруара 2024. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор