На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 4. септембра 2023. године, размотрио захтеве достављене у августу 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање и здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. и 2. Правилника,

 

ОпОр Кикинда КВ: 37.000

ОпОр Нови Сад ПИ: 25.000

ОпОр Земун  ЋС: 25.000

ОпОр Ниш ВЉ: 25.000

ОпОр Смедеревска Паланка ЈМ: 30.000

ОпОр Крагујевац ЖМ: 25.000

ОпОр Јагодина СД: 20.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 6. септембра  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. септембра до 30.септембра 2023. године, биће решавани почетком октобра 2023. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор