На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 31. јула 2023. године, размотрио захтеве достављене у јулу 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Зајечар ДМ: 37.000,00 – по члану  16.269,53  динара;

ОпОр Зајечар ЧД: 35.000,00 – по члану  17.950,41  динара;

ОпОр Прокупље ТВ: 39.000,00 – по члану  6.526,33  динара;

ОпОр Прокупље РР: 33.000,00 – по члану  17.709,12  динара;

ОпОр Земун ТМ: 35.000,00 – по члану  15.718,95  динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Стара Пазова ЦС: 30.000,00 –

ОпОр Земун  МТ: 30.000,00 –

ОпОр Земун КМ: 25.000,00 –

ОпОр Прокупље ЂХ: 25.000,00 –

ОпОр Прокупље ПЉ: 20.000,00 –

ОпОр Земун  СЉ: 30.000,00 –

ОпОр Прокупље ПС: 15.000,00 –

ОпОр Суботица ЛЕ: 25.000,00 –

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 7. августа  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. до 31. августа 2023. године, биће решавани почетком септембра 2023. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор