На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор, на седници одржаној 6. новембра  2023. године, размотрио je захтеве достављене у октобру 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Краљево ТВ: 38.000,00 – по члану  18.667,74  динара;

ОпОр Панчево ГД: 38.000,00 – по члану  22.234,72  динара;

ОпОр Крушевац ОБ: 38.000,00 – по члану  23.645,65  динара;

ОпОр Кршевац КХ: 43.000,00 – по члану  15.240,79  динара;

ОпОр Лесковац ТЈ: 33.000,00 – по члану  23.498,80  динара;

ОпОр Земун ТВ: 38.000,00 – по члану  16.526,33  динара;

ОпОр Прокупље БЖ: 38.000,00 – по члану  23.720,60  динара;

ОпОр Чукарица ОД: 38.000,00 – по члану  19.788,95  динара;

ОпОр Ужице ТМ: 35.000,00 – по члану  19.017,31  динара;

Б) Здравствено збрињавање

ОпОр Обреновац БД: 25.000

ОпОр Обреновац МР: 25.000

ОпОр Нови Сад ПС: 30.000

ОпОр Земун ММ: 25.000

ОпОр Зајечар МЗ: 20.000

 

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 6. и 10. новембра  2023. године. Захтеви који буду достављени од 1.  до 30. новембра 2023. године, биће решавани почетком децембра 2023. године.

                                                                                                                                                Извршни одбор