Из интервјуа министра Шутановца Танјугу

БЕСПОВРАТНИ КРЕДИТИ И ИЗГРАДЊА КУЋА

Министар одбране Драган Шутановац је, у оквиру интервјуа Танјугу, говорио и о  стамбеном збрињавању: о  плановима за наставак решавања стамбених питања за бивше и садашње припаднике Министарства одбране и Војске Србије.

Он је, подсетивши да је у протекле четири године решено нешто мање од 5. 000 стамбених питања, навео да ће та проблематика у овој години бити решавана изградњом кућа, бесповратним кредитирањем за пензионере, као и наставком изградње станова.

"Жеља нам је да тај проблем решавамо изградњом кућа (у Ваљеву и вероватно Суботици) и путем додела стамбених бесповратних кредита припадницима војске у пензији ", рекао је он.

Писмо бившег начелника ГШ  ЈНА друговима

ЧУВАЈМО ДУШУ

ЈНА нема себи шта замерити – она је бранила и одбранила своју земљу док је та земља постојала, што је и био њен основни задатак. Народи који су је створили 1945, својом вољом су се путем референдума, што је њихово уставно право, раздвојили 1991. и зашто би их ЈНА силом терала назад!? И већина нас је у тим данима кренула са својим народом. Било је у том раздвајању и непотребног насиља и злочина, кршења уставности. Припадници ЈНА нису били део тог безумља и злочиначког сценарија и већина њих је остала верна заклетви коју је дала при ступању у њене редове. Међу нама нема ратних богаташа и злочинаца. Војно стручни темељ свих данашњих војски на југословенском тлу је наше искуство и знање. Све што је професионално војничко данас носи наш стручни печат. Ми смо темељ. Наш темељ су били они пре нас.

 

ПОВОДОМ УРЕДБЕ О ИНТЕГРАЦИЈИ

ФОНДА СОВО У ФОНД ПИО (В.В. број 96)

„Тек сада предстоји наша пуна борба за заштиту људских права и против дискриминације  којој смо изложени. У Министарству одбране победоносно истичу да су се ослободили војних пензија, али Удружење војних пензионера неће одустати од свог захтева да систем социјалног осигурања војних осигураника буде, као у највећем броју земаља света, аутономан, у оквиру Министарства одбране“, каже председник УВПС

О НЕИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА

Према Програму о преузимању послова обезбећивања и спровођења права из пензијског и инвалидског осигурања фонда за социјално осигурање војних осигураника од стране републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, настале, доспеле а неизмирене обавезе по војним прописима до ступања на снагу Закона не могу се намиривати  средстава Републичког фонда ПИО нити из раздела Министарства одбране.

Средства неопходна за намирење доспелих а неизмирених новчаних потраживања корисника војних пензија по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада, утврђених у члану 193. Став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС, бр. 116/07 и 88/09), обезбедиће се посебним законом којим се регулише јавни дуг, а у складу са фискалним правилима утврђеним законом којим се уређује буџетски систем.

Шта је УВПС предузимало да би спречило цепање система СОВО

СВИ ПОКУШАЈИ ДА СЕ ЗАУСТАВИ БЕЗАКОЊЕ

Од доношења Закона о изменама и допунама Закона о ПИО ово Удружење је покренуло низ иницијатива и активности којима је тражено да се посебним законом уреди социјално осигурање војних осигураника а интеграција Фонда СОВО у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије одгоди. Наводимо само део иницијатива и активности  које је Удружење предузимало и на шта је указивало надлежним државним органима и институцијама:

 

1. Приликом израде нацрта Закона о Војсци Србије, Главни и Извршни одбор УВПС доставили су Министарству одбране више информација у којима су истицани проблеми, ставови и предлози у вези израде и доношења Закона о Војсци Србије у делу који се односи на пензијско и инвалидско осигурање. Поред информација, на нацрт Закона о Војсци Србије, радном тиму за израду закона и министру одбране, достављени су предлози у виду амандмана који се односе на пензијско и инвалидско осигурање;

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

После достављања Предлога закона  о изменама и допуни Закона о ПИО Влади Републике Србије и свим ресорним министрима, што су сви одреда игнорисали,  Удружење  војних пензионера Србије, поступајући по петицији 31.161 војних осигураника, 12. децембра  2011. године,  припремило је Предлог закона о изменама и допуни Закона о ПИО,  и доставило га народном посланику Константину Арсеновићу. Удружење  је од свог члана, председника Општинске организације УВП Нови Београд и народног посланика, потписника петиције, затражило да, на основу члана 107. Пословника Народне скупштине, наведени предлог закона поднесе Народној скупштини на разматрање по хитном поступку.

Народни посланик Константин Арсеновић, поступајући по захтеву Удружења ВПС, поднео је Народној скупштини предлог закона о изменама и допуни Закона о ПИО на надлежни поступак. Предложио је да се предлог закона разматра по хитном поступку и детаљно  образложио разлоге због којих  је потребно усвојити такав закон.

Директор Сектора за односе са јавношћу

Фонда ПИО за „Војни ветеран“:

ШТА ОЧЕКУЈЕ  ВОЈНЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

 

Од 1. јануара 2012. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање преузима послове обезбеђивања и спровођења пензијског и инвалидског осигурања, као и послове финансијског пословања, односно исплате права, који су били у надлежности Фонда за социјално осигурање војних осигураника. То практично значи да ће војни осигураници, професионална војна лица, остваривати сва права предвиђена одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, дакле старосну, инвалидску, породичну пензију, право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, телесно оштећење, трошкове сахране. Изузетак ће бити само административна пензија, коју ће професионална војна лица моћи да остварују до краја 2014. године.