Удружење војних пензионера Србије упутило  је свим градским и општинским организацијама УВПС  информацију  из Републичког фонда ПИО (Информација: 1. страна и 2. страна) о остваривању права војних осигураника, начину поступања при подношењу жалби и других поднесака, као и о  исплати пензија и новчаних накнада остварених у Фонду СОВО,   после преузимања послова пензијског и инвалидског осигурања, као и послова финансијског пословања, од 1. јануара 2012. године, од стране Републичког фонда ПИО.
*Корисницима  војне пензије у Републици Српској пензије ће бити уплаћиване 21. у месецу.
*Прочитај вести из Фонда СОВО

Удружење војних пензионера Србије обратило се  Делегацији ЕУ у Србији

СПРЕЧИТИ  ДАЉЕ УКИДАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

Спорни предлог закона о враћању тзв. Малог дуга војним пензионерима не крши само  Устав Републике Србије него  драстично крши и регулативу Европске уније – став је Удружења војних пензионера Србије које је, 31. јануара ове године, после подношења примедби и предлога амандмана на поменути предлог закона, упутило молбу Делегацији Европске уније у Републици Србији – господину Венсану Дежеру - да благовремено саопште своје становиште у погледу усклађености одредбе члана 8. Предлога са регулативом Европске уније.

После укидања Правилника о опоравку

УВПС ТРАЖИ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ПРАВИЛНИКА ЗА ПОМОЋ КВП

 

На захтев Удружења војних пензионера  Србије од 25. јануара 2012. године, Управни одбор Фонда СОВО је, на својој 20. седници,  истог дана,  донео закључак у вези стављања ван снаге Правилника о начину коришћења средстава Фонда за СОВО која се издвајају за опоравак корисника војне пензије и поступања по донетим а неисплаћеним решењима за признавање права на једнократну новчану помоћ у 2011. години.

Према том закључку, Управни одбор Фонда СОВО  обавезао је стручну  службу тог фонда  да за наредну седницу Управног одбора достави податке о броју решења донетих до 31. децембра 2011. године и укупан износ финансијских средстава за исплату по тим решењима, као и своје мишљење о правној основи те исплате.

Чекају се одговори  посланичких група у Скупштини

ЗА И ПРОТИВ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА

Поводом Предлога закона о враћању тзв. Малог дуга војним пензионерима,  Удружење војних пензионера Србије упутило је примедбе и предлоге амандмана  на поменути Предлог закона свим посланичким групама у Народној скупштини Републике Србије очекујући од њих подршку и подношење  тих амандмана Скупштини.

До сада је примедбе и предлоге амандмана Удружења ВПС подржала Посланичка група ПУПС,  јер је народни посланик Константин Арсеновић, у њено  име, већ поднео амандмане (Амандман 1, Амандман 2, Амандман 3) на поменути Предлог закона Народној Скупштини Републике Србије, које је и Удружење предложило.

Предлог закона о враћању тзв. малог  дуга  укида загарантована права војних пензионера

АМАНДМАНИМА ПРОТИВ ПРАВНОГ НАСИЉА

Удружење војних пензионера Србије, 19. јануара ове године, сачинило је примедбе и предлоге амандмана  на Предлог закона о претварању доспелих а неизмирених обавеза према корисницима војних пензија у јавни дуг Републике Србије,  и упутило их надлежним државним органима и институцијама.

Удружење  ВПС тражи да се спорни Предлог закона повуче из процедуре,  или, уколико не буде повучен, да Скупштина усвоји  амандмане на Предлог закона које је УВПС предложило.

 

 

Предлог закона о враћању тзв. малог дуга

 

У ТРИ ГОДИШЊЕ РАТЕ

Влада Србије преузеће обавезу да војним пензионерима исплати дуг од 4,5 милијарди динара, наводи се у Предлогу закона о претварању неизмирених обавеза корисницима војних пензија у јавни дуг Србије, који је објављен на сајту Скупштине Србије.

Према том предлогу, дуг ће војним пензионерима бити исплаћен у три годишње рате, од 2012. до 2014. године. Влада Србије ће утврдити датуме исплаћивања дуговања за око 35.000 војних пензионера.

У образложењу се наводи да је дуг настао пошто приликом исплата потраживања војних лица није урачунато повећање плата из уредбе која је важила од августа 2004. до новембра 2007. године. Усвајањем тог закона, како се наводи, требало би да се прекину сви судски процеси војних пензионера против државе.

Шта је ново у новој уредби

„НЕПОДОБНИ“ ЗА ОРГАНЕ ФОНДА

Нова Уредба о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда СОВО, којом је стављена ван снаге ранија Уредба, ступила је на снагу 8. јануара 2012. године.

У новој Уредби, којом је сужен делокруг рада Фонда СОВО,  остали су послови здравственог,  стамбеног и материјалног  обезбеђења,  а изостављени су послови везани за инвалидско и пензијско осигурање који су сада у надлежности Републичког фонда ПИО.

Скупштина Фонда СОВО против најугроженијих војних пензионера

ПРАВИЛНИК О ОПОРАВКУ СТАВЉЕН ВАН СНАГЕ

Будући да је Скупштина Фонда СОВО,  29. децембра 2011. године,  ставила ван снаге Правилник о начину коришћења средстава Фонда СОВО, која се издвајају за опоравак корисника војне пензије,  Удружење војних пензионера Србије обавестило је све општинске и градске организације да се обуставља пријем захтева за једнократну новчану помоћ.

Овај изузетно важан Правилник Скупштина Фонда ставила је ван снаге мимо Управног одбора и мимо знања Удружења војних пензионера Србије  што представља тешко угрожавање војних пензионера са најмањим примањима, поготово тешко болесних и оптерећених породичним проблемима и немаштином. Уколико ово стављање Правилника ван снаге буде значило и укидање свих права која су њиме предвиђена, а не донесу се нови прописи који би то поново регулисали, најугроженија категорија војних пензионера наћи ће се веома тешкој ситуацији.

У Удружењу војних пензионера истичу „да ће се у наредном периоду максимално ангажовати да се не дозволи укидање права војних пензионера предвиђених поменутим Правилником, да се овај проблем што пре превазиђе и да се донесе нови пропис којим ће се уредити ова проблематика,  о чему ће војни пензионери бити благовремено обавештени.“

М.П.

ВЕСТИ ИЗ ФОНДА СОВО

*Директору Фонда за СОВО пуковнику мр Милојку Миловановићу, 30.12.2011. године, престала је професионална војна служба са правом на пензију.

Од 31.12.2011.године дужност директора Фонда за СОВО обавља заменик директора потпуковник Драган Радошевић.

*Од 9. 1. 2012. године почела дистрибуција здравствених књижица и електронских здравствених картица.