Именовање чланова Управног и Надзорног одбора Фонда СОВО: предлози министру

СРАЗМЕРНА ЗАСТУПЉЕНОСТ АКТИВНИХ

И ПЕНЗИОНИСАНИХ ПРЕДСТАВНИКА

Поводом ступања на снагу Уредбе  о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда  СОВО, а у вези са именовањем чланова Управног и Надзорног одбора, Удружење војних пензионера Србије, 7. марта ове године,  упутило је министру одбране Драгану Шутановцу допис у коме предлаже  да  представници осигураника (АВЛ) и представници корисника права (војни пензионери) у наведеним органима буду заступљени у одговарајућој сразмери. Предложено  је да у Управни одбор буду именована четири војна пензионера, а у Надзорни одбор два војна пензионера... Прочитај вест до краја.

Допис УВПС министру одбране, који је потписао председник  Удружења Љубомир Драгањац, објављујемо у целини:

 

„Господине министре,

Дана 8. јануара 2012. године ступила је на снагу Уредба о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11). Одредбама чл. 11. и 13. Уредбе уређена су питања броја чланова Управног односно Надзорног одбора Фонда, ко их именује и на чији предлог, а одредбама чл. 10. односно 12. надлежност тих органа. Међутим, одредбама наведених чланова, нити било којом одредбом наведене Уредбе, није прописано ко може бити именован за члана наведених органа, па, теоретски и практично, то би могла бити и лица која немају никаквог додира са социјалним осигурањем војних осигураника, ако их предложи министар одбране, а Влада именује.

С тим у вези, сматрамо да при предлагању чланова Управног, односно Надзорног одбора Фонда поступите аналогно одредбама Закона о здравственом осигурању и Статута Републичког фонда за здравствено осигурање Србије, по којима чланови ових органа могу бити, у одговарајућој сразмери, представници осигураника (АВЛ) и представници корисника права (војни пензионери). Мишљења смо да је актуелна сразмера ових категорија у Управном односно Надзорном одбору адекватна и сврсисходна, те предлажемо да у Управни одбор буду именована четири војна пензионера, а у Надзорни одбор два војна пензионера.

Такође, предлажемо да у погледу кандидата за те дужности затражите мишљење, односно предлог овог Удружења, као репрезентативног.“