Подела књижица при крају

ДОБРИ И ЛОШИ ПРИМЕРИ

Израда и подела нових здравствених књижица за војне осигуранике је при крају. Био је то мукотрпан и напоран задатак. Након обавештења војним осигураницима 2010. да приступе попуњавању пријаве за израду нових здравствених књижица на местима где су иначе и оверавали здравствене књижице приступило се том обимном послу. Општинске организације УВПС и месни одбори  као и информативни лист „Војни Ветеран“ приступили су обавештавању осигураника о времену и  месту попуњавања образаца па и начину попуњавања.

„Политика“ у раљама политике

ЈЕДНОСТРАНО О ВОЈНИМ ПЕНЗИОНЕРИМА

У тексту под насловом „Најниже пензије повећане за 423 динара“,   19. октобра 2012. године,  „Политика“ се придружила  „Вечерњим новостима“ у једностраном,  непотпуном и нетачном  информисању јавности о војним пензионерима.  Новинар  „Политике“  Ј. Петровић   користио  је статистичке податке Фонда ПИО који се односе на војне пензионере и  упоређивао  их са подацима о цивилним пензионерима не улазећи у суштину и не узимајући у обзир све неопходне елементе да би упоређивање било реално. Он  наводи податак да су „пензије војних пензионера готово двоструко веће од принадлежности из фонда запослених и самосталаца“, што се уопште на такав начин не може поредити. Требало је да зна да 60,12 одсто војних пензионера има високу стручну спрему, вишу 7,39 одсто, а средњу 32,49 одсто, а у Србији: само 6,52 одсто  пензионера има високу, 4,46 одсто вишу, а 42,08 одсто има средњу  стручну спрему.

Одговор из Управног суда Србије на ургенцију УВПС

НИЈЕ ПРОТЕКАО РОК ОД 60 ДАНА

Удружење војних пензионера Србије, које  је недавно упутило Ургенцију Управном суду Србије због непоштовања рокова постављених  одлукама Уставног суда и неажурног  поступања по тужбама корисника војних пензија,  19. октобра 2012. године, примило је одговор на ургенцију од вршиоца функције председника Управног суда Србије судије Слађане Бојовић. Текст одговора објављујемо у целини:

Арсеновићево посланичко питање министру правде

КАДА ЋЕ УПРАВНИ СУД ПОСТУПИТИ

ПО ОДЛУКАМА УСТАВНОГ СУДА?

У име Посланичке групе Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС) у Народној скупштини Републике Србије,   народни посланик Константин Арсеновић упутио је, 15. октобра 2012. године, министру правде и локалне самоуправе  господину Николи Селаковићу посланичко питање које објављујемо у целини:

„Поштовани господине Селаковићу,  сагласно члану 41. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“ 9/2010), а у вези са члановима 204. и 286. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“ 20/2012 – пречишћени текст), молим Вас да ми одговорите на следеће посланичко питање:

Скупштина Србије усвојила је 25. септембра ребаланс  буџета  за 2012. годину. У пакету усвојених закона намењених фискалној консолидацији је и Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању којим је предвиђено повећање пензија од по два одсто у октобру ове и априлу следеће године. Од октобра 2013. године примењиваће се ранија правила о усклађивању са инфлацијом.

 

Солидарно-хуманитарна помоћ УВПС за септембар 2012.

РЕШЕНА 24 ЗАХТЕВА

На основу Правилника о начину коришћења средстава солидарности за пружање помоћи члановима УВПС, општинскe-градскe организацијe су,  током септембра 2012. године,  Извршнoм одбору доставиле 85 захтева. Изврши одбор је на седници од 2. октобра 2012. године размотрио све захтеве и установио да од  85 достављених захтева 16 не испуњава услове. Од чланарине (0,08 одсто)  прикупљено је укупно 985.000 динара.

На основу критеријума прописаних Правилником, Извршни одбор је решио 24 захтева и донео одлуке о додели солидарне и хуманитарне помоћи у укупном износу од 985.000,00 динара. и то:

Кривична пријава против бившег министра одбране Драгана Шутановца

АРГУМЕНТИ ПРОТИВ САМОВОЉЕ

 


Позивајући се на чл. 280. и 281. Законика о кривичном поступку, Удружење војних пензионера Србије поднело је, 1. октобра 2012. године, Првом основном јавном тужилаштву Београд кривичну пријаву против: 1) Драгана Шутановца, бившег министра одбране Републике Србије, и 2) непознатих починилаца из Управе за традицију, стандард и ветеране Министарства одбране и Фонда за социјално осигурање војних осигураника.

Из Републичког фонда ПИО

МИЛИЈАРДА ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ

УО Републичког ПИО фонда усвојио је Предлог финансијског плана за 2013. годину, којим је у наредној години за исплату пензија планирано 500,8 милијарди динара.

Представљајући финансијски план, директор сектора за финансије Фонда ПИО Иван Мимић је рекао да укупни планирани расходи у наредној години износе 594,4 милијарди динара и да нето пензије чине 84,25 одсто укупних расхода и издатака.

Мимић је навео да држава у укупним приходима ПИО Фонда учествује са 47,27 одсто односно 281 милијардом динара оценивши да се бележи благи пад учешћа државе у финансирању пензија. Он је додао да је, када је реч о пензијама, 1. априла 2013. планирано усклађивање за два одсто, а 1. октобра за 0,5 одсто.
Минић је додао и да је предлогом финансијског плана за наредну годину планирано 1,1 милијарда динара за принудну наплату по судским споровима војних осигураника. (Извор: Танјуг)

УВПС  тражи од Управног суда Србије

ПОСТУПИТЕ ПО ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА

Удружење војних пензионера Србије је, 1. октобра 2012. године, упутило Ургенцију Управном  суду Србије  због тога што не поштује рокове постављене одлукама Уставног суда и неажурно поступа по тужбама корисника војних пензија. Текст Ургенције, који је потписао председник УВПС Љубомир Драгањац, објављујемо   у целини:

„Према подацима којима располажемо, Уставни суд је усвојио више уставних жалби корисника војних пензија против пресуда Управног суда којима су одбијене њихове тужбе против Фонда за СОВО због неусклађивања – повећања пензија за 11,06% од  1. 1. 2008.године, те наложио Управном суду да у року од 60 дана од дана достављања Одлуке понови поступак. По тим одлукама Уставног суда Управни суд још није поступио, тако да је рок од 60 дана у више предмета истекао (нпр: Предмет Управног суда У.22662/10 Одлука Уставног суда уж – 2666/2011 од 22. 6. 2012.године).

Удружење војних пензионера Србије, 23. септембра 2012, упутило је обавештење  свим градским-општинским одборима о томе да је Фонд СОВО повукао неподељене здравствене књижице  из свих пунктова у којима је вршена њихова дистрибуција.  Све те неподељене здравствене књижице Фонд ће од сада  слати поштом на адресе војних осигураника са повратницом.

Војни осигураници којима је одштампан и здравствени картон (идентификациона картица) добиће и уплатницу са одштампаним подацима и остаје им само да уплате 600 динара по књижици. Они  који су променили улицу или место становања, требало би да,  што пре,  о томе обавесте Фонд СОВО (Крунска 13, 11000 Београд), истакнуто је у обавештењу УВПС. (Информација о лековима)