УВПС  тражи од Управног суда Србије

ПОСТУПИТЕ ПО ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА

Удружење војних пензионера Србије је, 1. октобра 2012. године, упутило Ургенцију Управном  суду Србије  због тога што не поштује рокове постављене одлукама Уставног суда и неажурно поступа по тужбама корисника војних пензија. Текст Ургенције, који је потписао председник УВПС Љубомир Драгањац, објављујемо   у целини:

„Према подацима којима располажемо, Уставни суд је усвојио више уставних жалби корисника војних пензија против пресуда Управног суда којима су одбијене њихове тужбе против Фонда за СОВО због неусклађивања – повећања пензија за 11,06% од  1. 1. 2008.године, те наложио Управном суду да у року од 60 дана од дана достављања Одлуке понови поступак. По тим одлукама Уставног суда Управни суд још није поступио, тако да је рок од 60 дана у више предмета истекао (нпр: Предмет Управног суда У.22662/10 Одлука Уставног суда уж – 2666/2011 од 22. 6. 2012.године).

Удружење војних пензионера Србије, 23. септембра 2012, упутило је обавештење  свим градским-општинским одборима о томе да је Фонд СОВО повукао неподељене здравствене књижице  из свих пунктова у којима је вршена њихова дистрибуција.  Све те неподељене здравствене књижице Фонд ће од сада  слати поштом на адресе војних осигураника са повратницом.

Војни осигураници којима је одштампан и здравствени картон (идентификациона картица) добиће и уплатницу са одштампаним подацима и остаје им само да уплате 600 динара по књижици. Они  који су променили улицу или место становања, требало би да,  што пре,  о томе обавесте Фонд СОВО (Крунска 13, 11000 Београд), истакнуто је у обавештењу УВПС. (Информација о лековима)

 

Одговор УВПС „Вечерњим новостима“

ГДЕ СЕ ИЗГУБИЛА НОВИНАРСКА ЕТИКА

Удружење војних пензионера Србије упутило је,  6. септембра 2012, одговор главном и одговорном уреднику Вечерњих новости на текст тог дневног листа од 28. августа 2012. године под насловом „Стари дуг блокира пензије?“ У том тексту износе се нетачне и непотпуне информације  које читаоце могу да доведу у заблуду и да утичу на формирање негативног односа према војним пензионерима. Погледајмо, на пример, ову реченицу новинара Б. Стјеље: Овај непредвиђени цех направило је скоро 20.000 бивших чинова који су тужили и "добили" државу због лошег обрачуна војних пензија, а одштете током ове године плаћа Фонд ПИО из своје касе. Ко се много не удубљује у текст, може да закључи  да су војни пензионери направили тај рачун-трошак (цех), да су они,   које Б. Стјеља погрешно и погрдно назива бившим чиновима,  криви  за "блокаду". А они,  не само да нису криви,  него су  вишеструко оштећени  и нису  бивши чинови него пензионисани заставници, потпуковници, пуковници... Ако буде требало да бране земљу, нико их неће поново унапређивати у исте чинове.

Са свечане академије поводом прославе 19. годишњице оснивања УВПС

ВОЈНИ ПЕНЗИОНЕРИ ТРАЖЕ ДА СЕ ПОШТУЈЕ ЗАКОН


“Схватамо да је држава у тешкој ситуацији, али тражимо да се поштује закон; да се издвоје средства за исплату дуга војним пензионерима, да се Фонд за СОВО и војни пензионери врате у надлежност Министарства одбране; и да се та проблематика  уреди новим законом о социјалном осигурању војних осигураника. Тражићемо да се на законит начин реше стамбени проблеми војних пензионера, а нарочито војних бескућника које је држава практично заборавила“, рекао је,  између осталог, у пригодној беседи  председник УВПС Љубомир Драгањац на свечаној академији  поводом  прославе 19. годишњице Удружења војних пензионера Србије, одржане 13. септембра 2012. године у Централном дому војске у Београду.
(*Признања)

Једнократна солидарна помоћ члановима УВПС-а

МИЛИОН  ДИНАРА  МЕСЕЧНО ЗА УГРОЖЕНЕ

Будући да је ранија власт  противзаконито укинула Правилник  о опоравку а тиме и Једнократну новчану помоћ, Удружење војних пензионера Србије је основало сопствени фонд -  Фонд солидарности за пружање помоћи члановима УВПС. Најугроженијим корисницима војне пензије, члановима УВПС-а, овај фонд ће помагати док  се поново не установи  недавно укинута државна социјална помоћ најугроженијим војним пензионерима.

Скупштина Фонда за СОВО je,  на седници од 29. децембра 2011. године,  ставила ван снаге Правилник о начину коришћења средстава Фонда за СОВО која се издвајају за опоравак корисника војне пензије. На дан 31. децембра 2011. године, до када је био на снази поменути Правилник, остало је неисплаћено 626 до тада донетих решења (потребно је 30.217.000,00 динара) о додели једнократне помоћи корисницима војне пензије, као и 265 захтева за доделу те помоћи.

Подела здравствених књижица

ПОМОЋ ОД ОПШТИНСКИХ ОДБОРА УВПС

 

Иако смо се трудили да кориснике војних пензија што боље информишемо о здравственим књижицама,  изгледа да још има питања која треба разјаснити. Треба, пре свега, рећи да су одлуком надлежних органа, објављеном у СВЛ број 1 од 14.јануара 201. године, регулисани назив, садржај, облик и начин овере здравствене књижице. У том СВЛ је регулисано да здравствена књижица важи уз идентификациону картицу, војну легитимацију или личну карту само за осигурана лица која су на основу закона обавезна да имају личну карту...

 

УПУТСТВО  И  ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

Удружење војних пензионера Србије  доставило је, 1. августа 2012. године,  упутство  о остваривању права на ванредно повећање пензије за 11, 06 одсто свим општинским и градским организацијама УВПС. Допис Удружења са упутством објављујемо у целини:

„Нашим актом 01 бр. 135-1 од 21.априла 2010.године дали смо упутство како да поступају војни пензионери ради остваривања права на ванредно повећање пензије за 11,06% од 01.01.2008.године, уз образац захтева који за то треба поднети...

Допис УВПС новом министру одбране  Александру Вучићу

 

ВРАТИТИ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ И ХРАНАРИНУ

 

Удружење војних пензионера Србије упутило је, 31. јула 2012. године, допис новим министру одбране Републике Србије Александру Вучићу у коме су предочени проблеми  војних пензионера изазвани незаконитим поступцима досадашњег министра одбране Драгана Шутановца. Допис објављујемо у целини: