На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. марта  2023. године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

            А) Материјално стање

            На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

             ОпОр Ниш СВ: 35.000,00 – по члану  10.813,92 динара;

            ОпОр Ваљево ГД: 33.000,00 – по члану  12.127,79 динара;

            ОпОр Земун ЂЗ: 35.000,00 – по члану  12.827,95 динара;

            ОпОр Земун МЗ: 33.000,00 – по члану  7.160,73 динара;

            ОпОр Смеде. Паланка ЈР: 33.000,00 – по члану  14.191,12 динара;

            ОпОр Нови Београд ПМ: 33.000,00 – по члану  17.160,73 динара;

            ОпОр Крагујевац РЗ: 33.000,00 – по члану  18.768,33 динара;

            ОпОр Суботица ВС: 35.000,00 – по члану  9.646,00 динара;

            ОпОр Смедерево ТЈ: 33.000,00 – по члану  16.641,38 динара;

            ОпОр Смедерево АЗ: 31.000,00 – по члану  10.650,00 динара;

            ОпОр Крагујевац ЈС: 33.000,00 – по члану  18.500,00 динара;

            ОпОр Краљево ПР: 40.000,00 – по члану  8.563,35 динара;

            ОпОр Лесковац КД: 35.000,00 – по члану  16.033,40 динара;

            Б) Здравствено збрињавање

            На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

            ОпОр Смеде. Паланка ШЧ: 20.000,00 –

            ОпОр Ниш ДМ: 15.000

            ОпОр Нови Сад ВЗ: 20.000

            ОпОр Панчево ЋЈ: 10.000

            ОпОр Панчево ВЛ: 10.000

            ОпОр Крушевац МЗ: 40.000

            ОпОр Бачка Топола РБ: 25.000

            ОпОр Земун МБ: 20.000

            ОпОр Зајечар ФМ: 20.000

            ОпОр Пожаревац ИТ: 20.000

            ОпОр Крагујевац ОМ: 25.000

 

            Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне  7. марта 2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. марта до 31. марта 2023. године, биће решавани почетком априла 2023. године.  Захтеви, за доделу социјалне и хуманитарне помоћи, су сви решени који су достављени до 28. фебруара 2023. године.                                                                           Извршни одбор