На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор је на седници одржаној 3.фебруара 2023. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2023. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Смедерево АЗ:32.000,00 – по члану10.650,63 динара;

ОпОр Ужице МВ:34.000,00 – по члану 15.291,71 динара;

ОпОр Обреновац ММ:32.000,00 – по члану 16.77,91 динара;

ОпОр Суботица СР: 36.000,00 – по члану 13.670,62 динара;

ОпОр Лесковацц НЈ:30.000,00 – по члану 12.724,46 динара;

ОпОр Нови Сад ДГ:34.000,00 – по члану 12.505,771 динара;

ОпОр Звездара ПН:32.000,00 – по члану 14.042,21 динара;

ОпОр Нови Сад ЦМ:34.000,00 – по члану 18.103,27 динара;

ОпОр Лозница ВС:36.000,00 – по члану 10.373,20 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Нови Сад ПД:25.000

ОпОр Земун ВН: 30.000

ОпОр Панчево МЖ: 10.000

ОпОр Смедерево ДУ: 10.000

ОпОр Звездара ТМ: 10.000

ОпОр Врање ХХ: 25.000

ОпОр Нови Сад ЋД: 15.000

ОпОр Бела Црква:25.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 6. фебруара 2023. године. Захтеви који буду достављени од 1.фебруарадо 28. фебруара 2023. године, биће решавани почетком марта 2023. године.                               

Захтеви достављени до 31. јануара2023. године   за доделу социјалне и хуманитарне помоћи, су сви решени.  

                                                                                                            Извршни одбор