Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је предлог Управи за традицију, стандард и ветеране за решавање стамбеног проблема следеће сдржине:

,,Од 2010 године корисницима војне пензије који су без стана дата je могућност да своје стамбено питање решавају и преко Фонда за СОВО (СВЛ. 32/2010 ), доделом бесповратног кредита у висини од 20.000 евра у динарској противвредности. По том основу до сада je своје стамбено питање решило око 2.500 војних пензионера. У последње време велики број војних пензионера изражава незадовољство на висину новчаних средстава и то са разлогом, имајући у виду да je цена квадрата у скоро свим градовима у Србији достигла цену пo квадратном метру више од 1.500 евра, a посебно у Београду где се за тај износ не може купити ни 20 метара стамбеног простора.

С обзиром да се у последње две године подела станова, преко стамбеног органа МО, своди на неколико десетина, војни пензионери који у просеку чекају на стан више од 25 година и да су старосне доби преко 75 година, све више су заинтересовани да своје стамбено питање реше доделом бесповратног кредита од 20.000 евра. На овај начин одричу се станова већих структура који им пo правилнику припадају, и чињенице да врло мали број може да реши стамбено питање доделом станова које реализује Влада PC за припаднике снага безбедности (тзв. јефтини станови), имајући у виду да банке нe одобравају новчане кредите лицима преко 70 година живота.

Молимо Вас да испољите утицај за покретање иницијативе преко Фонда за СОВО и министра Одбране, како би се бесповратни кредит повећао на 30.000 евра.“