На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Изврши одбор ГО Удружења војних пензионера Србије, је на седници одржаној 5. јануара 2023. године, размотрио захтеве достављене у децембру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Нови Сад ЈД: 32.000,00 – по члану  14.417,85 динара;

ОпОр Шабац ДЗ: 34.000,00 – по члану  13.511,27 динара;

ОпОр Зајечар ЈП: 36.000,00 – по члану  9.769,85 динара;

ОпОр Ниш АН: 36.000,00 – по члану  7.311,87 динара;

ОпОр Крагујевац СЗ: 32.000,00 – по члану  15.277,76 динара;

ОпОр Крагујевац ЉМ: 32.000,00 – по члану  19.371,00 динара;

ОпОр Сомбор КД: 36.000,00 – по члану  8.551,60 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Земун ВА: 20.000

ОпОр Крагујевац РЖ: 20.000

ОпОр Стара Пазова КГ: 25.000

ОпОр Вождовац ДЗ: 15.000

ОпОр Крагујевац РС: 20.000

ОпОр Ниш ОН: 20.000

ОпОр Обреновац ГС: 25.000

ОпОр Панчево ЂЉ: 10.000

ОпОр Панчево АБ: 10.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 9. јануара 2023. године. Захтеви који буду достављени од 1. до 31. јануара 2023. године, биће решавани почетком фебруара 2023. године.

Захтеви, за доделу социјалне и хуманитарне помоћи, који су достављени закључно са 31. децембром 2022. године су сви решени.                                              

                                                                                                            Извршни одбор