На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. децембра  2022. године, размотрио захтеве достављене у новембру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање:

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника,

 

ОпОр Зрењанин СП: 34.000,00 – по члану  5.524,44 динара;

ОпОр Ниш ЈС: 34.000,00 – по члану 11.700,15 динара;

ОпОр Земун ВМ: 32.000,00 – по члану  15.254,33 динара;

ОпОр Нови Београд ВС: 32.000,00 – по члану 16.833,33 динара;

ОпОр Вождовац ДВ: 32.000,00 – по члану  16.690,10 динара;

ОпОр Ниш ЈЗ: 34.000,00 – по члану  7.162,00 динара;

ОпОр Крушевац ЛМ: 36.000,00 – по члану  7.819,51 динара;

ОпОр Панчево ЈБ: 28.000,00 – по члану  12.122,26 динара;

Б) Здравствено збрињавање:

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Вождовац ЂР: 20.000

ОпОр Нови Београд УВ: 15.000

ОпОр Панчево ДЈ: 15.000

ОпОр Панчево ЦМ: 13.000

ОпОр Земун ЂЛ: 20.000

ОпОр Вождовац БН: 25.000

ОпОр Смедерево МА: 15.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 6. децембра 2022. године. Захтеви који буду достављени од 1. децембра до 31. децембра 2022. године, биће решавани почетком јануара 2023. године.

Захтеви, за доделу социјалне и хуманитарне помоћи, достављени закључно са 30. новембром 2022. године су сви решени.        

Извршни одбор