На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 2. новембра 2022.године, размотрио захтеве достављене у октобру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Ужице Ј.З: 36.000,00 – по члану7.004,00 динара;

ОпОр Звездара ГД: 34.000,00 – почлану6.802,45 динара;

ОпОр Прокупље С.С: 34.000,00 – по члану15.146,10 динара;

ОпОр Прокупље Ј.Б: 34.000,00 – по члану 17.810,52 динара;

ОпОр Звездара У.М: 32.000,00 – по члану 11.094,52 динара;

ОпОр Крагујевац Ц.М: 32.000,00 – по члану 13.684,50 динара;

ОпОр Ниш К.Д: 32.000,00 – по члану 17.473,76 динара;

ОпОр Вождовац П.А: 34.000,00 – по члану9.434,50 динара;

ОпОр Земун Т.М: 32.000,00 – по члану 12.864,46 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Земун К.М:15.000,00

ОпОр Чукарица А.Ч: 20.000,00

ОпОр Стара Пазова Ц.С:25.000,00

ОпОр Зајечар М.З:10.000,00

ОпОр Ниш К.С:15.000,00

ОпОр Ниш М.Ј:15.000,00

ОпОр Панчево Ј.Ј:15.000,00

ОпОр Панчево Г.Д:10.000,00

ОпОр Чукарица П.З: 25.000,00  

ОпОр Лозница Ж.Т: 25.000,00

ОпОр Прокупље Д.Д: 25.000,00  

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 10. новембра 2022. године.Захтеви који буду достављени од 1. новембрадо 30. новембра 2022. године, биће решавани почетком децембра 2022. године.                                        

Сви захтеви за доделу социјалне и хуманитарне помоћи, који су достављени закључно са 31. октобром 2022. године су сви решени.                                              

                                                                                                            Извршниодбор