Из Управе за традицију, стандард и ветеране MO добилисмо обавештење следеће садржине:

 

Обавештавамо вас да су дана 04.10.2022.године расписани Јавни позиви за куповину станова у вишепородичним стамбеним објектима у Краљеву, Крагујевцу, Врању и СремскојМитровици и да су објављени у дневном листу Вечерње Новости, као и насајтуwww.ssb-srbija.rs.

 

Право на куповину стана остварују лица која се  налазе на списку лица која могу остварити право на куповину стана под повољнијим условима у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019, 9/20 и 52/21), Уредбом о условима, начину и поступку за утврђивање испуњености услова за куповину стана под повољним условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ број 88/22) и Уредбом о начину, поступку и процедурама продаје станова и утврђивања редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину стана под повољним условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ број 88/22).

 

Лица која немају трајно решену стамбену потребу или која имају неодговарајући стан, а која желе да остваре право на куповину станова могу да искажу намеру за куповину стана подношењем електронске пријаве и то:

 

  • за Краљево  од 17.10.2022. године у 12.00 часова до 21.10.2022. године у 12.00 часова
  • за Крагујевац од 24.10.2022. године у 12.00 часова до 28.10.2022. године у 12.00 часова.
  • за Врање од 31. 10.2022. године у 12.00 часова до 04.11.2022. године у 12.00 часова и
  • за Сремску Митровицу 07. 11.2022. године у 12.00 часова до 11.11.2022. године у 12.00 часова.

 

Лица се пријављују путем линка који ће бити активан на сајту www.ssb-srbija.rs , на страни сваког појединачног града у предвиђеном термину. Након избора града, кликом на дугме „Пријава“ и након уношења тражених података, кликом на дугме „пошаљи“ прослеђује се пријава. Након извршеног утврђивања веродостојности података из електронских пријава и утврђивања редоследа лица која испуњавају услове за куповину стана под повољним условима по одговарајућим категоријама, а у складу са одредбама Уредбе о начину, поступку и процедурама продаје станова и утврђивања редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину стана под повољним условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ број 88/22), лица која испуњавају услове биће позивана према утврђеном редоследу ради обавештавања о терминима за почетак поступка купопродаје стана.