На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. октобра  2022. године, размотрио захтеве достављене у септембру 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Краљево ЖПБ: 34.000,00 – по члану  9.886,48 динара;

ОпОр Ужице ТД: 34.000,00 – по члану  7.226,14 динара;

ОпОр Нови Сад ЕГ: 34.000,00 – по члану  6.044,15 динара;

ОпОр Врање ПБ: 36.000,00 – по члану  11.004,36 динара;

ОпОр Панчево БЖ: 27.000,00 – по члану  17.762,78 динара;

ОпОр Нови Сад ПМ: 32.000,00 – по члану  17.810,00 динара;

ОпОр Ниш ПС: 34.000,00 – по члану  12.439,61 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Земун МБ: 25.000,00 –

ОпОр Панчево ХС: 10.000,00 –

ОпОр Ниш ВЉ: 20.000,00 –

ОпОр Панчево ММ: 10.000,00 –

ОпОр Суботица ХЈ: 25.000,00 –

ОпОр Зајечар КК: 15.000,00 –

ОпОр Земун СЉ: 25.000,00 –

ОпОр Крагујевац СМ: 20.000,00 –

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне  до 10. октобра 2022. године. Захтеви који буду достављени од 1. октобра до 31. октобра 2022. године, биће решавани почетком новембра  2022. године.           

Захтеви, за доделу социјалне и хуманитарне помоћи, који су достављени закључно са 30. септембра 2022. године су сви решени.        

                                                                                                                        Извршни одбор