Господине председниче Републике Србије,

Обраћамо Вам се у име војних пензионера, чије су пензије последњих година, иако увећаване, реално мање. Наглашавамо да се непрекидно повећава разлика између плата професионалних припадника Војске Србије и пензионисаних припадника Војске Србије, који су деценијама часно и са успехом обављали значајне и тешке дужности у области одбране земље.

Урушавање војних пензија, у односу на плате професионалних припадника, започето je изменама Закона о Војсци Југославије (од 1.1.2008. године), када се пензије не усклађују са кретањем плата професионалних војних лица, што je довело до великог заостајања пензија у односу на плате. До измене закона, пензије су биле 85 одсто у односу на плате, a сада су у просеку на око 60 одсто од плате. Променом тога закона и измештањем система пензијског и инвалидског осигурања војних лица из Фонда за социјално осигурање војних лица (Фонд за СОВО) у Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије (Фонд ПИО) (од 1.1.2012. године) створене су драстичне разлике у висини пензија старешина истога чина и положаја, што се раније није догађало. Стога Удружење војних пензионера Србије предлаже аутономно уређење пензијског система војних осигураника, тако што би се износ пензије утврђивао у одговарајућем проценту (85%) од износа плате у последњем месецу пред пензионисање, пензије усклађивале са порастом плата у Војсци, a послови пензијског осигурања вратили у делокруг Фонда за СОВО.

Посебно истичемо чињеницу да пензије нису усклађиване током трајања Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, чиме je проузроковано додатно заостајање пензија за платама. Све je више појединаца у редовима пензионера који сматрају да су дискриминисани у односу на професионалне припаднике Војске, то јест да су мерама званичних државних органа стављени у положај грађана другог реда, који се све више сиромаше.

Полазећи од напред изложеног, очекујемо од Вас као председника Републике Србије и врховног команданта Војске Србије да се, и поред Ваших бројних обавеза, напред изложено размотри, a да Влада Републике Србије и други државни органи ситуацију свестрано анализирају и донесу одлуке у складу са принципима правде и тиме пронађе решење за ублажавање све веће разлике између плата професионалних припадника Војске и месечних примања пензионисаних припадника.

Висина плата и пензија професионалних припадника војске, сигурно, утиче и на младе да се определе и да радни век проведу на дужностима у систему одбране.

 

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
Генерал-потпуковник у пензији
Љубомир Драгањац