Из Министарства одбране примили смо текст јавног позива за припаднике снага безбедности у Крагујевцу, Краљеву, Врању и Сремској Митровици, који преносимо у целости.

,,Обавештавамо стамбене интересенте у Министарству одбране и Војсци Србије да ће се Јавни позив за продају станова под повољним условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности у Крагујевцу, Краљеву, Врању и Сремској Митровици расписати дана 04.10.2022. године у истом ће се прецизирати датум и време за пријављивање за сваки град посебно.

Сходно напред наведеном, Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе позива стамбене интересенте који су заинтересовани за решавање стамбене потребе куповином станова под повољнијим условима, a који до сада нису доставили пријаву за жељену локацију да исто учине најкасније до 03.10.2022. године. Лица која су већ доставила изјаву налазе се у евиденцији стамбених интересента за куповину стана под повољнијим условима и не морају да достављају нове обрасце пријава, осим у случају ако je у међувремену дошло до неких промена које су од утицаја на решавање стамбене потребе.

Образац пријаве за куповину стана под повољнијим условима се налази на интернет презентацији Министарства одбране у оквиру рубрике СТАМБЕНО, као и на РАМКО презентацији Управе за традицију, стандард и ветеране www.utsv.sljr.mo. За запослена лица у Министарству одбране и Војсци Србије тачност података из пријаве оверава претпостављени надлежни старешина јединице – установе у којој је лице на служби, а за пензионисана лица пријаву оверава јавни бележник.

Након што буде расписан јавни позив, информације о истом ће бити доступне на сајту www.ssb-srbija.rs. Управа за традицију, стандард и ветеране ће о расписаном Јавном позиву обавестити и организационе целине у Министарству одбране и Војсци Србије и сва заинтересована лица (званично путем акта на интернет презентацији Министарства одбране у оквиру рубрике СТАМБЕНО, као и на РАМКО презентацији Управе за традицију, стандард и ветеране www.utsv.sljr.mo).“

Акт је потписала помоћница министра за људске ресурсе Катарина Томашевић.