На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор, на седници одржаној 1. септембра  2022. године, размотрио је захтеве достављене у августу 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Зрењанин СН: 28.000,00 – по члану  14.384,65 динара;

ОпОр Краљево РБ: 37.000,00 – по члану  8.120,18 динара;

ОпОр Пирот МД: 32.000,00 – по члану  16.715,96 динара;

ОпОр Панчево БВ: 34.000,00 – по члану  7.630,12 динара;

ОпОр Чачак СЈ: 32.000,00 – по члану  10.497,1 динара;

ОпОр Вождовац ТР: 34.000,00 – по члану  15.292,00 динара;

ОпОр Сремска Митровица ЛД: 34.000,00 – по члану  11.344,53 динара;

ОпОр Земун ЧР: 28.000,00 – по члану  14.450,00 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Нови Сад КД: 20.000 динара

ОпОр Крагујевац ЖМ: 15.000

ОпОр Земун МТ: 25.000

ОпОр Земун ЂС: 20.000

ОпОр Пирот ЖД: 15.000

ОпОр Врање РН: 20.000

ОпОр Врање ЂС: 25.000

ОпОр Шабац МЈ: 20.000

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне  до 10. септембра 2022. године. Захтеви који буду достављени од 1. септембра до 30. септембра 2022. године, биће решавани почетком октобра  2022. године.

Захтеви, за доделу социјалне и хуманитарне помоћи, који су достављени закључно са 31. августом 2022. године су сви решени.          

Извршни одбор