Влада Р. Србије усвојила је две нове Уредбе којим се регулишу услови за куповину стана за припаднике снага безбедности (јефтини станови) на које имају права и КВП.

У овим уредбама регулисана су три критeријума по којима ће се утврђивати редослед за куповину стана на локацији Београд и Нови Сад.

  1. Први критеријум једа ће се редослед утврђивати на основу ефективног радног стажа изражен у данима, који доставља Управа за традицију стандард и вeтеране (стамбени орган), Генералном секретаријату Владе Р.Србије.
  2. Други параметар је тачно време када је извршена пријава - Апликација - електронским путем.
  3. Трећи критеријум је да лице које се пријави, право приоритета на локацији Београд , ако има пријављено пребивалиште у Београду пре 26.07. 2019.г., а на локацији Н.Сад, приоритет имају лица који имају пријављено пребивалиште на територији АП Војводине пре датума 25.05. 2021. године.

Право на куповину стана немају лица која су решила коначно стамбено питање по било ком основу као и они који су своје стамбено питање решили путем доделе кредита од 20.000 евра.

Право на куповину стана имају лица која немају никакав стан, као и они који имају делимично решено стамбено питање, конкурисањем за било коју структуру стана. Право приоритета за куповину стана има прво лице без стана, а лице које има неодговарајући стан може остварити право под условом да та куповина стана није заинтересовано лице које нема никакав стан.

Сви заинтересовани који досада нису подносили изјаву за жељену локацију могу да је доставе на адресу: Управа за традицију стандард и ветеране,Одељење за стамбене послове, Улица Немањина 15, Београд. Они који су раније доставили изјаве не морају да достављају нове, осим ако је дошло до измене неких података. Изјаве се оверавају код јавног бележника. Образац расписан јавни позив за куповину станова информације ће бити достављене на сајту WWW.ssb-srbija.rs, када Удружење војних пензионера добије информацију од Министарства одбране, писмено ће обавестити свe Општинске и Градске организације,а информацију ће бити доступна и насајту УВПС.

Председници Општинских и Градских организација УВПС обавезни су да са овим актом упознају сва заинтересована лица.