На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор је на седници одржаној 5.августа 2022.године, размотрио захтеве достављене у јулу 2022. године и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

Оп Ор Сомбор РР: 34.000,00 – по члану 15.578,24 динара;

Оп Ор Нови Сад ТТ: 32.000,00 – по члану 17.733,10 динара;

Оп Ор Нови Сад ШМ: 28.000,00 – по члану 15.035,67 динара;

Оп Ор Ниш ЈИ: 36.000,00 – по члану 13.045,10 динара;

Оп Ор Вождовац БН: 28.000,00 – по члану 17899,60 динара;

Оп Ор Бела Црква КС: 34.000,00 – по члану 11.560,56 динара;

Оп Ор Крушевац ЏЈ: 32.000,00 – по члану 16.372,61 динара;

Оп Ор Шабац ЋД: 32.000,00 – по члану 16.189,11 динара;

Оп Ор Сремска Митровица БД: 28.000,00 – по члану 15.487,44 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. и члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

Оп Ор Крагујевац ЈР 15.000,00 –

Оп Ор Нови Сад СБ: 25.000,00 –

Оп Ор Ниш КС: 25.000,00 –

Оп Ор Нови Сад ЈМ: 25.000,00 –

Оп Ор Нови Сад ЗМ: 25.000,00 –

Оп Ор Чачак ЛМ: 25.000,00 –

Оп Ор Чачак ЖВ: 25.000,00 –

Оп Ор Звездара ИД: 25.000,00 –

Оп Ор Чачак ЧМ: 25.000,00 –

 

Новчана средства су уплаћена натекуће рачуне 8. августа 2022. године. Захтеви који буду достављени од 1.августа до 31. августа 2022. године, и који нису решени а достављени су, биће решавани почетком септембра 2022. године.                                                                                                                                        

Извршни одбор