На основ уПравилника о социјалној и хуманитарној помоћи, Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор, на седници одржаној 1. јула 2022. године, размотрио је захтеве достављене у јуну 2022. године и донео одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјалностање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Бачка Топола НБ: 34.000 почлану12.475,00динара;

ОпОр Зрењанин МП: 34.000 почлану9.805,96динара;

ОпОр Врање МД: 32.000 почлану10.495,00динара;

ОпОр Ниш МН: 32.000 по члану 13.923,33динара;

ОпОр Смедерево СЉ: 34.000,00 – по члану15.485,20динара;

ОпОр Панчево ЈЖ: 32.000,00 – по члану10.643,81динара;

 

Б) Здравственозбрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. и члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Краљево СВ: 15.000

ОпОр Панчево ВС: 20.000

ОпОр Краљево МТ: 20.000

ОпОр Зрењанин МЈ: 25.000

ОпОр Зајечар УИ: 25.000

ОпОр Нови Сад ПМ: 25.000

ОпОр Ниш ЦР: 25.000

ОпОр Краљево ТЗ: 25.000

ОпОр Ниш ЂС: 25.000

ОпОр Ниш ВС: 10.000

ОпОр Вождовац СМ: 25.000

ОпОр Смедеревска Паланка ПМ: 10.000

ОпОр Сремска Митровица БС: 10.000

ОпОр Алексинац МС: 10.000

ОпОр Земун СВ: 20.000

ОпОр Шабац КР: 15.000

ОпОр Обреновац НР: 10.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 6. јула 2022. године. Захтеви који буду достављени од 1. јула до 31. јула 2022. године, и који нису решени а достављени су, биће решавани почетком августа 2022. године.

Извршниодбор