На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3.јуна 2022. године, размотрио захтеве достављене у мају 2022. Године и донео је одлуке о додели једнократн есоцијалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 ОпОр Прокупље ВС: 34.000,00 – по члану14.314,20 динара;

ОпОр Зајечар ЧДД: 32.000,00 – по члану 14.690,63 динара;

ОпОр Ужице ММ: 28.000,00 – по члану 15.369,85 динара;

ОпОр Зајечар ЂБ: 32.000,00 – по члану 12.930,76 динара;

ОпОр Крушевац РА: 28.000,00 – по члану 15.193,96 динара;

ОпОр Нови Сад  БМ: 34.000,00 – по члану 12.469,50 динара;

ОпОр Ваљево МА: 34.000,00 – по члану 10.611,54 динара;

ОпОр Прокупље МБ: 34.000,00 – по члану 16.656,61 динара;

ОпОр Смедерево ТЈ: 32.000,00 – по члану 13.619,37 динара;

ОпОр Зајечар ЈП: 32.000,00 – по члану 9.260,62 динара;

ОпОр Смедеревска Паланка СС: 32.000,00 – по члану 16.920,95 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. и члана 3. став 2. Правилника, без ограничења поиздржаваном члану.

ОпОр Бела Црква СЈ: 20.000

ОпОр Бела Црква  СБ: 20.000

ОпОр Ниш ВГ: 10.000

ОпОр Свилајнац:  15.000

ОпОр Краљево ВНД:  15.000

ОпОр Нови Сад  СБ: 25.000

ОпОр Нови Београд: ДВ: 25.000

ОпОр Нови Београд: МЗ: 25.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 7. јуна 2022. године.Захтеви који буду достављени од 1. јуна до 30. јуна 2022. gодине,и који нису решени а достављени су, биће решавани почетком јула2022. године.                                                                                                                         

                                                                                                                        Извршниодбор