На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. априла  2022. године, размотрио захтеве  достављене у априлу и донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Смедерево АЗ: 28.000,00 – по члану  10.650,63 динара;

ОпОр Стара Пазова ЈС: 32.000,00 – по члану  9.401,54 динара;

ОпОр Раковица СД: 36.000,00 – по члану  9.430,10 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. и члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Зајечар ПД: 10.000,00 –

ОпОр Смедеревска Паланка ГД: 25.000,00 –

ОпОр Панчево ЂМ : 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд МС: 10.000,00 –

ОпОр Краљево СЦ: 25.000,00 –

ОпОр Пожега ДН: 25.000,00 –

ОпОр Сремска Митровица ЛЖ: 15.000,00 –

ОпОр Чукарица АЧ: 20.000,00 –

ОпОр Бачка Топола ЂМ: 15.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЈС: 10.000,00 –

ОпОр Прокупље БГ: 25.000,00 –

ОпОр Зајечар КМ: 10.000,00 –

ОпОр Раковица СМ: 25.000,00 –

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 10. маја 2022. године. Захтеви који нису решени, а достављени су у априлу, и који буду достављени од 1. маја до 31. маја 2022. године биће решавани почетком јуна 2022. године.

Извршни одбор