У поступку који се води пред Европским судом за људска права та институција је затражила одређене податке од Владе Републике Србије.

У јуну ове године Влада је доставила своја Запажања у вези са насталим спором која овде доносимо у целости.

У наредном периоду треба да уследи одговарајући правни акт којим ће Европски суд за људска права да се одреди према овом спору.

Запажања доносимо у изворном облику.

ESLJP-predmet Žegarac i dr. protiv Srbije