На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 30. jула 2021. године, размотрио захтеве достављене у јулу 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4.став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр  Краљево РБ: 37.000 – по члану 7.681,85 динара;

ОпОр  Зајечар ДМ: 35.000 – по члану 16.27,70 динара;

ОпОр  Бела Црква КС: 35.000 – по члану 10.746,25 динара;

ОпОр  Бела Црква МД: 30.000 – по члану 16.707,97 динара;

ОпОр  Нови Сад МЈ: 30.000 – по члану 12.08,92 динара;

ОпОр  Прокупље РР: 30.000 – по члану 14.397,06 динара;

ОпОр  Нови Београд ВС: 32.000 – по члану 15.955,76 динара;

ОпОр  Ћуприја ИР: 35.000 – по члану 7.438,09 динара;

ОпОр  Земун ЈМ: 32.000 – по члану 16.920,94 динара;

ОпОр  Панчево ММ: 32.000 – по члану 16.302,99 динара.

Б) Здравственозбрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. и на основу члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр  Земун МТ:25.000;

ОпОр  Нови Београд ДН: 25.000;

ОпОр  Ниш СГ: 25.000;

ОпОр  Бачка Паланка КД:15.000;

ОпОр  Обреновац ЗЗ: 20.000;

ОпОр  Крагујевац ММ: 20.000.

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 6. августа 2021. године.

Захтеви који буду достављени од 1. до 31. августа 2021. Године биће решавани почетком септембра 2021. године.

Извршниодбор